Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı için gereken koşullar nelerdir?

Öncelikle kıdem tazminatı alabilmek için gerekçeli kanuna tabi çalışmak gerekmektedir. Kıdem tazminatını düzenleyen kanun ise 1475 sayılı kanundur.

-          1 Yıl iş sözleşmesi ile çalışmış olmak

-          İşverenin çalışana iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması

-          Sağlık ve işin durması v.b.

-          Askerlik Nedeni ile

-          Emeklilik nedeni ile

-          Kadın çalışan için evlenme nedeni ( 1 Yıl içerisinde başvurulabilir)

-          Çalışanın Ölümü

İstifa eden Kıdem Tazminatı alabilir mi?

İstifa yada kendi isteğiyle işi bırakan çalışan kıdem tazminatına hak kazanması için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir. Kıdem tazminatı alma şartları ; (İstifa ile)

- Maaş ödemelerinin kanuna göre yapılmaması

- Mobing ve benzeri ahlak dışı davranışlara maruz kalma

-4857 ve 1475 sayılı kanunda yer alan diğer hususlar

Evlilik nedeni ile Kıdem Tazminatı alma koşulları ?

Kadın çalışanları evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır.Kıdem tazminatı alma hakkından yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

-          İş sözleşmesi ile en az 1 yıldır işyerinde çalışmış olmak

-          Resmi evlilik tarihinden sonra 1 yıl içerisinde işveren (işletmeye) ayrılma talebinde bulunmak

Gazeteciler için Kıdem Tazminatı

Gazeteciler için kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

-          Mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren kıdem tazminatı başlar.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

 Eğer sabit bir maaş üzerinden sözleşme sahibi ise işçi bu durumda 1 aylık brüt ücret 1 yıllık kıdem tazminatı olarak hesaplanır.

Sabit olarak verilen yol parası , yemek parası, v.b. ödemeler kıdem tazminatına dahildir.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı

Kıdem tazminatı ilgili kanun gerekçesi ile 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Kıdem Tazminatı zaman aşımı ile ilgili değişiklik aşağıda ki gibidir. Tazminatlarda zamanaşımı süresi 25/10/2017 tarihli resmi gazete ile 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür. Bu durumda 10 yıl öncesinden gelen tazminat haklarının durumu nasıl olacaktır? 7036 sayılı kanun ile 4857 sayılı iş kanununu tamamlayıcı maddeler eklenmiş bulunmaktadır. 7036 sayılı kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

25/10/2017 yarihi öncesinde kazanılmış tazminat hakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak hesaplanacaktır. 

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...