KDV Tevkifatlı Faturaların Muhasebe Kaydı

   KDV Tevkifatı Nedir?

 

 Kanunda belirlenen malların veya hizmet bedelinin KDV tutarının   alıcılardan bazı durumlarda tümüyle bazı durumlarda ise belirlenen oranda kesinti yapılarak      vergi     dairesine sorumlu olarak ödenmesidir.


 

 

    KDV Tevkifatlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

 

    100 Liralık KDV tevkifatına tabii olan faturanın KDV tevkifat oranı; 3/10 (%30)’dur.

 

Örnek Fatura Uygulaması;

Mal tutarı                   100,00 TL

KDV (%18)                  18,00 TL 

KDV Tevkifatı   (3/10)    5,40 TL

Tahsil Edil.Kdv (%70)  12,60 TL

      TOPLAM   112,60 TL

 

 

KDV Tevkifatlı Satış Faturası Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

112,60

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

100,00

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

12,60

 

 

KDV Tevkifatlı Alış Faturası Muhasebe Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

100,00

 

191 İndirilecek Kdv.Hs.

18,00

 

          360 Ödenecek Vergi Hs.

 

5,40

100 Kasa Hs.

 

112,60

 

Tevkifatlı Satış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

İlgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin Tablo 2 de Beyannamenin

“Matrahın Vergi ve Tevkifat Oranlarına Göre Dağılımı” başlıklı satırlarında, beyan edilecektir.

 

Tevkifatlı Alış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

Faturadaki kdv nin tamamını genel indirim hükümlerine göre indirim konusu yaparken, tevkifata tabii olan ve firmaya ödemediği kısmı, 2 nolu kdv beyanında tablo 2 kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim de beyan ederek ödeyecektir, bu ödeme ihracata konu  veya iadeye konu bir teslim nedeniyle vergi dairesinden alacaklı olunan bir iadeden mahsup yöntemi ile de ödemesi sağlanabilir. 

                                                                                                                

SMMM Mete YİĞİTLER

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...