KDV Tevkifatlı Faturaların Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatı Nedir?

 

Kanunda belirlenen malların veya hizmet bedelinin KDV tutarının alıcılardan bazı durumlarda tümüyle bazı durumlarda ise belirlenen oranda kesinti yapılarak vergi dairesine sorumlu olarak ödenmesidir.

 

KDV Tevkifatlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

 

100 Liralık KDV tevkifatına tabii olan faturanın KDV tevkifat oranı; 3/10 (%30)’dur.

 

Örnek Fatura Uygulaması;

Mal tutarı                   100,00 TL

KDV (%18)                  18,00 TL 

KDV Tevkifatı   (3/10)    5,40 TL

Tahsil Edil.Kdv (%70)  12,60 TL

      TOPLAM   112,60 TL

 

 

KDV Tevkifatlı Satış Faturası Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

112,60

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

100,00

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

12,60

 

 

KDV Tevkifatlı Alış Faturası Muhasebe Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

100,00

 

191 İndirilecek Kdv.Hs.

18,00

 

          360 Ödenecek Vergi Hs.

 

5,40

100 Kasa Hs.

 

112,60

 

Tevkifatlı Satış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

İlgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin Tablo 2 de Beyannamenin

“Matrahın Vergi ve Tevkifat Oranlarına Göre Dağılımı” başlıklı satırlarında, beyan edilecektir.

 

Tevkifatlı Alış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

 Faturadaki kdv nin tamamını genel indirim hükümlerine göre indirim konusu yaparken, tevkifata tabii olan ve firmaya ödemediği kısmı, 2 nolu kdv beyanında tablo 2 kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim de beyan ederek ödeyecektir, bu ödeme ihracata konu  veya iadeye konu bir teslim nedeniyle vergi dairesinden alacaklı olunan bir iadeden mahsup yöntemi ile de ödemesi sağlanabilir.

   

 

Bu kategorideki diğer yazılar