KDV Tevkifatlı Faturaların Muhasebe Kaydı

   KDV Tevkifatı Nedir?

 

 Kanunda belirlenen malların veya hizmet bedelinin KDV tutarının   alıcılardan bazı durumlarda tümüyle bazı durumlarda ise belirlenen oranda kesinti yapılarak      vergi     dairesine sorumlu olarak ödenmesidir.


 

 

    KDV Tevkifatlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

 

    100 Liralık KDV tevkifatına tabii olan faturanın KDV tevkifat oranı; 3/10 (%30)’dur.

 

Örnek Fatura Uygulaması;

Mal tutarı                   100,00 TL

KDV (%18)                  18,00 TL 

KDV Tevkifatı   (3/10)    5,40 TL

Tahsil Edil.Kdv (%70)  12,60 TL

      TOPLAM   112,60 TL

 

 

KDV Tevkifatlı Satış Faturası Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

112,60

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

100,00

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

12,60

 

 

KDV Tevkifatlı Alış Faturası Muhasebe Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

100,00

 

191 İndirilecek Kdv.Hs.

18,00

 

          360 Ödenecek Vergi Hs.

 

5,40

100 Kasa Hs.

 

112,60

 

Tevkifatlı Satış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

İlgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin Tablo 2 de Beyannamenin

“Matrahın Vergi ve Tevkifat Oranlarına Göre Dağılımı” başlıklı satırlarında, beyan edilecektir.

 

Tevkifatlı Alış Faturası Beyanı Nasıl Yapılır?

 

Faturadaki kdv nin tamamını genel indirim hükümlerine göre indirim konusu yaparken, tevkifata tabii olan ve firmaya ödemediği kısmı, 2 nolu kdv beyanında tablo 2 kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim de beyan ederek ödeyecektir, bu ödeme ihracata konu  veya iadeye konu bir teslim nedeniyle vergi dairesinden alacaklı olunan bir iadeden mahsup yöntemi ile de ödemesi sağlanabilir. 

                                                                                                                

SMMM Mete YİĞİTLER

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...