İkinci El Araç Alış Satış Muhasebe Kaydı

Araç Alım Satımı İçin Yeni Düzenleme

 

7104 sayılı Kanun ile KDVK’nun “Özel Matrah Şekilleri” madde başlıklı 23 üncü maddesine eklenen yeni bent hükmü aşağıda yer aldığı gibidir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Bu madde 7104 sayılı Kanunun 29/b maddesi gereğince 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu maddeye göre araç alış satışı ile iştigal olan mükellefler ( Galerici Araç Alış Satış )

aldıkları ikinci el araçların matrahı ile satış tutarı arasında ki fark kadar %1 lik kdv tahakkuk ettireceklerdir. Bu durumda galericiler eski uygulamaya göre daha avantajlı hale gelmişlerdir.


İkinci El Araç Satışı Fatura Düzeni ?


Araç alış bedeli : 20.000

Satış Bedeli : 25.000 ( %1 KDV Dahil )

Fatura Örneği

 

ARAÇ ALIŞ BEDELİ

 20.000 TL

KDV MATRAHI

 4.950,50 TL

Toplam

24.950,50 TL

KDV %1

49,50 TL

Genel Toplam

25.000 TL

 

İkinci El Araç Satışı Muhasebe Kaydı

 

 

 

B

A

100 Kasa Hs.

 25.000

 

600.01 Araç Alış Bedeli

 20.000

600.02 Kdv Matrahı

 

4.950,50

391 Hesaplanan KDV

 

    49,50

 

·         Bu kanun maddesinden İkinci El Araç Alım Satım ticari ile iştigal olanlar (Galericiler) hariç mükellefler yararlanamazlar. ( Araç Alış Satış Arasında ki fark değil toplam bedele Kdv Uygulamak Zorundadırlar)

Bu kategorideki diğer yazılar