İkinci El Araç Alış Satış Muhasebe Kaydı

Araç Alım Satımı İçin Yeni Düzenleme

 

7104 sayılı Kanun ile KDVK’nın “Özel Matrah Şekilleri” madde başlıklı 23.maddesine eklenen yeni bent hükmü aşağıda yer aldığı gibidir.

 

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Bu madde 7104 sayılı Kanunun 29/b maddesi gereğince 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu maddeye göre araç alış satışı ile iştigal olan mükellefler (Galerici Araç Alış Satış),

aldıkları ikinci el araçların matrahı ile satış tutarı arasında ki fark kadar %1’lik KDV tahakkuk ettireceklerdir. Bu durumda galericiler eski uygulamaya göre daha avantajlı hale gelmişlerdir.

 

İkinci El Araç Satışı Fatura Düzeni?

 

Araç alış bedeli : 20.000

Satış Bedeli      : 25.000 (%1 KDV Dahil)

 

Fatura Örneği ;

 

Araç Alış Tutarı

20.000,00

KDV Matrahı

4.950,50

Toplam

24.950,50

KDV (%1)

49,5

GENEL TOPLAM

25.000,00

 

İkinci El Araç Satışı Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

25.000,00

 

600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

24.950,50

     600.01 Araç Al.Bed. (20.000)

 

 

      600.02 Kdv Matrahı (4.950,50)

 

 

391 Hesaplanan KDV

 

49,50

         391.03 %1 Hesap.KDV (49,50)

 

 

 

Bu kanun maddesinden İkinci El Araç Alım Satım ticari ile iştigal olanlar (Galericiler) hariç mükellefler yararlanamazlar. ( Araç Alış Satış Arasında ki fark değil toplam bedele Kdv Uygulamak Zorundadırlar)

 

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...