İkinci El Araç Alış Satış Muhasebe Kaydı

Araç Alım Satımı İçin Yeni Düzenleme

 

7104 sayılı Kanun ile KDVK’nın “Özel Matrah Şekilleri” madde başlıklı 23.maddesine eklenen yeni bent hükmü aşağıda yer aldığı gibidir.

 

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Bu madde 7104 sayılı Kanunun 29/b maddesi gereğince 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu maddeye göre araç alış satışı ile iştigal olan mükellefler (Galerici Araç Alış Satış),

aldıkları ikinci el araçların matrahı ile satış tutarı arasında ki fark kadar %1’lik KDV tahakkuk ettireceklerdir. Bu durumda galericiler eski uygulamaya göre daha avantajlı hale gelmişlerdir.

 

İkinci El Araç Satışı Fatura Düzeni?

 

Araç alış bedeli : 20.000

Satış Bedeli      : 25.000 (%1 KDV Dahil)

 

Fatura Örneği ;

 

Araç Alış Tutarı

20.000,00

KDV Matrahı

4.950,50

Toplam

24.950,50

KDV (%1)

49,5

GENEL TOPLAM

25.000,00

 

İkinci El Araç Satışı Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

25.000,00

 

600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

24.950,50

     600.01 Araç Al.Bed. (20.000)

 

 

      600.02 Kdv Matrahı (4.950,50)

 

 

391 Hesaplanan KDV

 

49,50

         391.03 %1 Hesap.KDV (49,50)

 

 

 

Bu kanun maddesinden İkinci El Araç Alım Satım ticari ile iştigal olanlar (Galericiler) hariç mükellefler yararlanamazlar. ( Araç Alış Satış Arasında ki fark değil toplam bedele Kdv Uygulamak Zorundadırlar)

 

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...