İhracat Muhasebe Kaydı

İHRACAT MUHASEBE KAYDI

 

Peşin İhracat Muhasebe Kaydı: Peşin ihracat, ihracat bedelinin fiili ihracattan önce, ödemesinin yapıldığı bir ihracat şeklidir.

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasına 100.000$ değerinde ticari mal ihracat edecektir. Malın bedelini, tamamı peşin avans olarak almıştır.

Dolar kuru: 5.60’a sabitlenmiştir. (60 gün için)

Nakliye giderleri: 8.000 TL

 

Yevmiye kayıtları;

 

Malın bedeli için alınan sipariş avansının kaydı;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

560.000

 

    102.01 Vadesiz TL (560.000)

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 

560.000

340.01 Alın.Sip.Avansları

 

 

              340.01.01 Mal Bedeli (560.000)

 

 

 

Alınan avansla ilgili ihracatın, nakliye giderinin kaydı;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

8.000

 

    102.01 Vadesiz TL (8.000)

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 

8.000

340.01 Alın.Sip.Avansları

 

 

               340.01.02 Nakliye Gid. (8.000)

 

 

 

 

 

B

A

/

 

 

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

8.000

 

102 Bankalar Hs.

 

 

              102.01 Vadesiz TL (8.000)

 

8.000

 

İhracatın siparişi tamamlanıp, yurt dışına gönderildiğinde yapılacak kayıt;

 

B

A

/

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

568.000

 

  340.01 Alın.Sip.Avansları

 

 

      340.01.01 Mal Bedeli (560.000)

 

 

      340.01.02 Nakliye Gid.  (8.000)

 

 

601 Yurtdışı Satışlar Hs.

 

 568.000

 

 

İhracatın Bedelinin Cari Hesap le Takip Edilmesi Kaydı:

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasına 100.000$ değerinde ticari mal ihracat edecektir. Sipariş için 20.000$ avans almıştır.

Dolar kuru: 5.60’a sabitlenmiştir. (60 gün için)

Nakliye giderleri: 8.000 TL

 

Yevmiye kayıtları;

 

Malın bedeli için alınan sipariş avansının kaydı;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

112.000

 

  102.01 Vadesiz TL (112.000)

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 

 112.000

           340.01 Alın.Sip:Avansları

 

 

             340.01.01 Mal Bedeli (112.000)

 

 

 

Alınan avansla ilgili ihracatın, nakliye giderinin kaydı;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

8.000

 

   102.01 Vadesiz TL (8.000)

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 

 8.000

340.01 Alın.Sip.Avansları

 

 

              340.01.02 Nakliye Gid. (8.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

8.000

 

102 Bankalar Hs.

 

8.000

                     102.01 Vadesiz TL (8.000)

 

 

 

İhracatın siparişi tamamlanıp, yurtdışına gönderildiğinde yapılacak kayıt;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

448.000

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 120.000

 

  340.01 Alın.Sip.Avansları

 

 

     340.01.01 Mal Bedeli (112.000)

 

 

     340.01.02 Nakliye Gid.  (8.000)

 

 

601 Yurtdışı Satışlar Hs.

 

 568.000

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...