İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

İhbar Tazminatı Nedir?

 

İş sözleşmesi ile çalışan işçinin sözleşmenin feshi ile ilgili haberdar edilip edilmemesi durumunda yani ihbarsız işten çıkış işlemleri sonucunda ortaya çıkan tazminat ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı ödemek yerine kanuni sürelere göre işçiye tebliğ edilip ve iş arama izni verilir ise bu durumda işçi ihbar tazminatı alamayacaktır.

 

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

 

Öncelikle iş sözleşmesinin feshi tek taraflı işveren tarafından yapılmalıdır. Tek taraflı sona erdirilen sözleşme aynı zamanda işçiye ihbar edilmeyip ve iş arama izni verilmeden yapılmalıdır.Bu durumda işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır.

 

İş Arama İzni Süresi Ne Kadar?

 

İş arama izni iş sözleşmesinin ihbar tazminatı doğmayacak şekilde bildirim ile feshi sonucunda ortaya çıkar. İş arama izin hakkı ücret kesintisi yapılmadan en az 2 saat olmak üzere işçiye mesai saatleri içerisinde kullandırılır.İş arama izni süresi işçinin talebi üzerine toplu olarak kullanılabilir.

 

İhbar Tazminatı Hesaplama ?

 

İş kanununun 13. Maddesi gereğince ihbar tazminatı süreleri belirlenmiştir. İhbar tazminatı süreleri işçinin işyerinde ki sözleşmeye bağlı çalıştığı süre ile orantılı olarak hesaplanmaktadır

 

6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

 

İhbar tazminatı hesaplaması aşağıda örnek olarak verilmiştir. İhbar tazminatı hesaplamasından önce ihbar tazminatı süresi tespit edilip ve brüt maaş üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

 

Son brüt maaşı 4.500 TL olan bir işçinin 2 yıl çalıştığını varsayalım bu durumda ihbar tazminatı süresi 6 hafta olacaktır.Brütten nete ihbar tazminatı hesaplamasına örnektir

 

Örnek :

 

Brüt Maaş 4.500 TL ve İhbar Tazminatı Süresi 6 Hafta

4.500 TL / 30 gün =  150 TL Günlük Brüt Ücret Hesaplaması

150 x 7 gün = 1.050 TL haftalık brüt ücret

6 hafta x 1050 = 6.300 TL Brüt İhbar Tazminatı hesaplaması

Gelir vergisi: 6.300 x %15 = 945 TL

Damga vergisi: 6.300 x %0.66 = 41,58 TL,

6.300 - (945 + 41,58) = 5.313,42 TL  Net Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Bu kategorideki diğer yazılar