İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

İhbar Tazminatı Nedir?

 

İş sözleşmesi ile çalışan işçinin sözleşmenin feshi ile ilgili haberdar edilip edilmemesi durumunda yani ihbarsız işten çıkış işlemleri sonucunda ortaya çıkan tazminat ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı ödemek yerine kanuni sürelere göre işçiye tebliğ edilip ve iş arama izni verilir ise bu durumda işçi ihbar tazminatı alamayacaktır.

 

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

 

Öncelikle iş sözleşmesinin feshi tek taraflı işveren tarafından yapılmalıdır. Tek taraflı sona erdirilen sözleşme aynı zamanda işçiye ihbar edilmeyip ve iş arama izni verilmeden yapılmalıdır.Bu durumda işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır.

 

İş Arama İzni Süresi Ne Kadar?

 

İş arama izni iş sözleşmesinin ihbar tazminatı doğmayacak şekilde bildirim ile feshi sonucunda ortaya çıkar. İş arama izin hakkı ücret kesintisi yapılmadan en az 2 saat olmak üzere işçiye mesai saatleri içerisinde kullandırılır.İş arama izni süresi işçinin talebi üzerine toplu olarak kullanılabilir.

 

İhbar Tazminatı Hesaplama ?

 

İş kanununun 13. Maddesi gereğince ihbar tazminatı süreleri belirlenmiştir. İhbar tazminatı süreleri işçinin işyerinde ki sözleşmeye bağlı çalıştığı süre ile orantılı olarak hesaplanmaktadır

 

6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

 

İhbar tazminatı hesaplaması aşağıda örnek olarak verilmiştir. İhbar tazminatı hesaplamasından önce ihbar tazminatı süresi tespit edilip ve brüt maaş üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

 

Son brüt maaşı 4.500 TL olan bir işçinin 2 yıl çalıştığını varsayalım bu durumda ihbar tazminatı süresi 6 hafta olacaktır.Brütten nete ihbar tazminatı hesaplamasına örnektir

 

Örnek :

 

Brüt Maaş 4.500 TL ve İhbar Tazminatı Süresi 6 Hafta

4.500 TL / 30 gün =  150 TL Günlük Brüt Ücret Hesaplaması

150 x 7 gün = 1.050 TL haftalık brüt ücret

6 hafta x 1050 = 6.300 TL Brüt İhbar Tazminatı hesaplaması

Gelir vergisi: 6.300 x %15 = 945 TL

Damga vergisi: 6.300 x %0.66 = 41,58 TL,

6.300 - (945 + 41,58) = 5.313,42 TL  Net Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...