Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır


Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?

Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerin karşılığı olarak ödenen meblağdır. Bu meblağ genel kurul tarafından yada ana sözleşme ile belirlenir. Aynı zamanda huzur hakkı Türk Ticaret Kanunun 394. Maddesinde belirlenmiştir. TTK 394. Madde “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. şeklinde huzur hakkını tanımlamıştır.

Huzur hakkı ödemesi belirli bir işin yapılması karşılığında ödenemez. Huzur hakkı ancak yönetim ile ilgili harcanan emek ve mesailerin karşılığı olarak ödenebilir.

Huzur Hakkı Ödemesi Vergiye Tabi Midir ?

193. Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61. Maddesinde ücretin tarifi düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre huzur hakkı ödemesi de ücret olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı hakkı huzur ödemeleri gelir vergisine tabidir. Hakkı huzur ödemeleri ilgili döneminde muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir. Hakkı huzur ödemelerinin stopaj kodu ise 014 tür.

Ayrıca 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna göre yönetim kurulunda yer alan kişilere yapılan hakkı huzur ödemeleri damga vergisine tabi olup binde 7,59 oranında hesaplanacaktır.

Kooperatif ve Vakıf-Derneklerde Yönetim Kurullarında Yer Alan Kişiler Sigortaya Tabi Midir ?

Dernek –vakıf –kooperatiflerin yönetim kurulunda yer alan kişiler huzur hakkı alsalar dahi üçüncü kişilerin yapması gereken işleri yapmadıkları sürece 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmazlar.

Örnek : Taşıyıcılar kooperatifine üye olan ve kendine ait araçla kooperatifin üstlendiği taşıma işinde çalışan ve yaptığı taşımacılık karşılığında kooperatiften ücret alan kişi kooperatifin sigortalısı sayılmayacak ve kooperatif tarafından sigortalı olarak SGK’ya bildirilmeyecektir. Eğer bu kişi kendine ait araç nedeniyle vergi mükellefi ise bu durumda 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olacak ve primini kendisi ödeyecektir.

 

Huzur Hakkı Ödemesi Muhasebe Kaydı

 

Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet bey aylık brüt 5.000 TL hakkı huzur ödemesi almaktadır. Hakkı huzur ödemesi muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Ödenecek Net Tutarın Bulunması :

 

5.000 x 0,15 = 750 TL Gelir Vergisi Tutarı

5.000 x 0,00759 = 37,95 TL Damga Vergisi Tutarı

 

Ödenecek Net Tutar : 5.000 – (750+37,95) = 4.212,50 TL Ödenecek Net Huzur Hakkı

 

 --------------------/-----------------------

770 Gen. Yön. Gid.  5.787,95

      360 Öden. Vergi. Fon       787,95

                  -Gel Ver. 750

                  -Damga Ver. 37,95

        335 Per. Borç.              4.212,50

--------------------/-----------------------

 

 

S.M. Mali Müşavir Mete YİĞİTLER

 

 

 

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...