Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır


Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?

Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerin karşılığı olarak ödenen meblağdır. Bu meblağ genel kurul tarafından yada ana sözleşme ile belirlenir. Aynı zamanda huzur hakkı Türk Ticaret Kanunun 394. Maddesinde belirlenmiştir. TTK 394. Madde “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. şeklinde huzur hakkını tanımlamıştır.

Huzur hakkı ödemesi belirli bir işin yapılması karşılığında ödenemez. Huzur hakkı ancak yönetim ile ilgili harcanan emek ve mesailerin karşılığı olarak ödenebilir.

Huzur Hakkı Ödemesi Vergiye Tabi Midir ?

193. Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61. Maddesinde ücretin tarifi düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre huzur hakkı ödemesi de ücret olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı hakkı huzur ödemeleri gelir vergisine tabidir. Hakkı huzur ödemeleri ilgili döneminde muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir. Hakkı huzur ödemelerinin stopaj kodu ise 014 tür.

Ayrıca 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna göre yönetim kurulunda yer alan kişilere yapılan hakkı huzur ödemeleri damga vergisine tabi olup binde 7,59 oranında hesaplanacaktır.

Kooperatif ve Vakıf-Derneklerde Yönetim Kurullarında Yer Alan Kişiler Sigortaya Tabi Midir ?

Dernek –vakıf –kooperatiflerin yönetim kurulunda yer alan kişiler huzur hakkı alsalar dahi üçüncü kişilerin yapması gereken işleri yapmadıkları sürece 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmazlar.

Örnek : Taşıyıcılar kooperatifine üye olan ve kendine ait araçla kooperatifin üstlendiği taşıma işinde çalışan ve yaptığı taşımacılık karşılığında kooperatiften ücret alan kişi kooperatifin sigortalısı sayılmayacak ve kooperatif tarafından sigortalı olarak SGK’ya bildirilmeyecektir. Eğer bu kişi kendine ait araç nedeniyle vergi mükellefi ise bu durumda 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olacak ve primini kendisi ödeyecektir.

 

Huzur Hakkı Ödemesi Muhasebe Kaydı

 

Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet bey aylık brüt 5.000 TL hakkı huzur ödemesi almaktadır. Hakkı huzur ödemesi muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Ödenecek Net Tutarın Bulunması :

 

5.000 x 0,15 = 750 TL Gelir Vergisi Tutarı (AGİ Dikkate Alınmamıştır)

5.000 x 0,00759 = 37,95 TL Damga Vergisi Tutarı

 

Ödenecek Net Tutar : 5.000 – (750+37,95) = 4.212,50 TL Ödenecek Net Huzur Hakkı

 

 --------------------/-----------------------

770 Gen. Yön. Gid.  5.787,95

      360 Öden. Vergi. Fon       787,95

                  -Gel Ver. 750

                  -Damga Ver. 37,95

        335 Per. Borç.              4.212,50

--------------------/-----------------------

 

 

S.M. Mali Müşavir Mete YİĞİTLER

 

 

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...