Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ?

 

10.02.2016 tarihi ilk defa gelir vergisi mükellefi olan üç vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL ye kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Genç girişimci vergi teşviki’ den yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir.

 

-          Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,

-          Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler

-          İş başlama bildiriminin kanuni süre içerisinde yapılmış olması,

-          Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi,

-          Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların şartlara haiz olması,

genç girişimci vergi teşvikinden yararlanabilir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Unsur : Faaliyeti durdurulan veya faaliyeti devam eden işletmelerin devralınması durumunda genç girişimci vergi teşvikinden yararlanamaz. Fakat ölüm nedeniyle işletmenin eş ve çocukların devralınması durumunda ve diğer şartlara haiz olunması durumunda genç girişimci teşvikinden yararlanılabilir.

 

Genç Girişimcilerin SGK Teşviki

 

Genç girişimcilerin 4/1-b (Bağ-Kur) teşvikinden yaralanması için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

-          Gelir Vergisi genç girişimci teşvikinden yararlanmak,

-          Mükellefiyet başlangıcı itibari ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

-          01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa 4/1-b kapsamında olmak,

-          Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi,

 

Genç Girişimci Vergi ve SGK Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Öncelikle şartlara haiz olan kişiler kanuni süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine işe başlama bildirimi yapmalıdırlar. Mükellefiyet tesis edildikten sonra bağlı bulunulan vergi dairesine genç girişimci teşviki için başvuruda bulunulur. Alınacak olan olumlu yanıt sonrasında ise bağlı bulunulan SGK merkezine başvurularak SGK prim teşvikinden yararlanılır.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...