Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ?

 

10.02.2016 tarihi ilk defa gelir vergisi mükellefi olan üç vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL ye kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Genç girişimci vergi teşviki’ den yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir.

 

-          Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,

-          Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler

-          İş başlama bildiriminin kanuni süre içerisinde yapılmış olması,

-          Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi,

-          Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların şartlara haiz olması,

genç girişimci vergi teşvikinden yararlanabilir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Unsur : Faaliyeti durdurulan veya faaliyeti devam eden işletmelerin devralınması durumunda genç girişimci vergi teşvikinden yararlanamaz. Fakat ölüm nedeniyle işletmenin eş ve çocukların devralınması durumunda ve diğer şartlara haiz olunması durumunda genç girişimci teşvikinden yararlanılabilir.

 

Genç Girişimcilerin SGK Teşviki

 

Genç girişimcilerin 4/1-b (Bağ-Kur) teşvikinden yaralanması için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

-          Gelir Vergisi genç girişimci teşvikinden yararlanmak,

-          Mükellefiyet başlangıcı itibari ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

-          01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa 4/1-b kapsamında olmak,

-          Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi,

 

Genç Girişimci Vergi ve SGK Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Öncelikle şartlara haiz olan kişiler kanuni süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine işe başlama bildirimi yapmalıdırlar. Mükellefiyet tesis edildikten sonra bağlı bulunulan vergi dairesine genç girişimci teşviki için başvuruda bulunulur. Alınacak olan olumlu yanıt sonrasında ise bağlı bulunulan SGK merkezine başvurularak SGK prim teşvikinden yararlanılır.

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...



BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...



Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...



Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...