Gelir Testi Yaptırmayı İhmal Etmeyin


GELİR TESTİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYELİM

 

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre; 4a-4b-4c’liler genel sağlık sigortasına sahiptirler.

Açıklamamız gerekirse kendisine ait işyeri bulunlar, herhangi bir işyerinde sigortalı olanlar ve

memurlar direkt olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun dışında askeri

aylıklar, 65 yaş ağlığı gibi özel duruma sahip olanda genel sağlık sigortasından faydalanırlar.

Fakat bunlardan hiç birine sahip olmayanlar içinde gelir testi mevcuttur.

 

Gelir Testi Nedir?

 

Sigortalı olmayan bireylerin aile başına düşen geliri tespit etmelerini sağlayan bir hesaplama

yöntemidir. Gelir testi, Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde olan Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışma Vakıfları tarafından hesaplanır. Gelir testinin amacı; aile bireylerinin kişi başı

gelir durumunu hesaplamaktır. Bu nedenle hesaplama yapılırken her bireye ait taşınabilir ve

taşınamayan tüm mal ve hakları dikkate alınır. Gelir testinde toplamda 19 soru sorulmaktadır.

Tüm soruların doğru şekilde doldurulup form teslim edilir.

 

Gelir Testi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

 

2017 yılının nisan ayına kadar gelir testi yaptırmak zorunluydu fakat artık o zorunluluk

ortadan kaldırıldı. Böylece tüm vatandaşlar için sabit bir genel sağlık sigortası primi

belirlendi. Bu prim ise, asgari ücretin %3 ‘dür.

 

Saygılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Bu kategorideki diğer yazılar