Gelir Testi Yaptırmayı İhmal Etmeyin


GELİR TESTİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYELİM

 

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre; 4a-4b-4c’liler genel sağlık sigortasına sahiptirler.

Açıklamamız gerekirse kendisine ait işyeri bulunlar, herhangi bir işyerinde sigortalı olanlar ve

memurlar direkt olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun dışında askeri

aylıklar, 65 yaş ağlığı gibi özel duruma sahip olanda genel sağlık sigortasından faydalanırlar.

Fakat bunlardan hiç birine sahip olmayanlar içinde gelir testi mevcuttur.

 

Gelir Testi Nedir?

 

Sigortalı olmayan bireylerin aile başına düşen geliri tespit etmelerini sağlayan bir hesaplama

yöntemidir. Gelir testi, Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde olan Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışma Vakıfları tarafından hesaplanır. Gelir testinin amacı; aile bireylerinin kişi başı

gelir durumunu hesaplamaktır. Bu nedenle hesaplama yapılırken her bireye ait taşınabilir ve

taşınamayan tüm mal ve hakları dikkate alınır. Gelir testinde toplamda 19 soru sorulmaktadır.

Tüm soruların doğru şekilde doldurulup form teslim edilir.

 

Gelir Testi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

 

2017 yılının nisan ayına kadar gelir testi yaptırmak zorunluydu fakat artık o zorunluluk

ortadan kaldırıldı. Böylece tüm vatandaşlar için sabit bir genel sağlık sigortası primi

belirlendi. Bu prim ise, asgari ücretin %3 ‘dür.

 

Saygılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...