Fiyat Farkı Muhasebe Kaydı

Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kaydı

 

Fiyat farkı muhasebe kaydı, her muhasebe departmanı çalışanının ilgi gösterebileceği bir yevmiye kaydıdır. Fiyat farkı satış sonrası ya da karşılıklı cari çalışan firmalar arasında oluşabilecek bir husustur. Fiyat farkı bazı uygulamalarda iskonto ile karıştırılmamalıdır.

 

Örnek: X ve Y işletmesi arasında süregelen ticaret bulunmakta ve cari hesaplar ile çalışılmaktadır. X işletmesi Y işletmesine 50.000 TL’lik ticari mal satmıştır.

 

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

59.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

50.000

391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

9.000

 

 

 

Fakat satış sonrası fiyatın yanlış yazıldığı fark edilmiş ve 5.000 TL (fazla) fiyat farkı doğduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı Y işletmesi, X işletmesine fiyat farkı faturası kesmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir;

 

 

B

A

/

 

 

611 Satış İndirimleri Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

X İşletmesinin fiyat farkı faturasının kaydı

 

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

5.900

 

602 Diğer Gelirler Hs.

 

5.000

 391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

900

Y İşletmesinin fiyat farkı faturasının kaydı

 

 

Fiyat farkı faturalarında Katma Değer Vergisi doğmaktadır. Bu husus karıştırılmakta olup bazı faturalarda KDV hesaplanmamaktadır. Fiyat farkı faturasında KDV, fiyat farkı faturasının kesildiği dönemde beyan edilmelidir.

 

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...