Fiyat Farkı Muhasebe Kaydı

Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kaydı

 

Fiyat farkı muhasebe kaydı, her muhasebe departmanı çalışanının ilgi gösterebileceği bir yevmiye kaydıdır. Fiyat farkı satış sonrası ya da karşılıklı cari çalışan firmalar arasında oluşabilecek bir husustur. Fiyat farkı bazı uygulamalarda iskonto ile karıştırılmamalıdır.

 

Örnek: X ve Y işletmesi arasında süregelen ticaret bulunmakta ve cari hesaplar ile çalışılmaktadır. X işletmesi Y işletmesine 50.000 TL’lik ticari mal satmıştır.

 

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

59.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

50.000

391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

9.000

 

 

 

Fakat satış sonrası fiyatın yanlış yazıldığı fark edilmiş ve 5.000 TL (fazla) fiyat farkı doğduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı Y işletmesi, X işletmesine fiyat farkı faturası kesmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir;

 

 

B

A

/

 

 

611 Satış İndirimleri Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

X İşletmesinin fiyat farkı faturasının kaydı

 

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

5.900

 

602 Diğer Gelirler Hs.

 

5.000

 391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

900

Y İşletmesinin fiyat farkı faturasının kaydı

 

 

Fiyat farkı faturalarında Katma Değer Vergisi doğmaktadır. Bu husus karıştırılmakta olup bazı faturalarda KDV hesaplanmamaktadır. Fiyat farkı faturasında KDV, fiyat farkı faturasının kesildiği dönemde beyan edilmelidir.

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar