Finansal Tablolar Nelerdir?

Finansal Tablolar Nelerdir?

 

Muhasebe alanın kullanılan finansal tablolar tüm muhasebeleştirme sonucu finansal tablo kullanıcılarına rapor olarak sunulur. Finansal tablolar ise iki bölüme ayrılır bunlardan biri Temel Finansal – Mali Tablolar diğeri ise Ek Finansal – Mali Tablolardır.

 

Temel Mali Tablolar

 

1.      Bilanço

2.      Gelir Tablosu

 

Ek Mali Tablolar

 

1.      Satışların Maliyeti Tablosu

2.      Fon Akış Tablosu

3.      Nakit Akış Tablosu

4.      Kar Dağıtım Tablosu

5.      Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 

Bilanço , iki bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler pasif – aktif olarak isimlendirilir.Bu iki bölümünde ayrı ayrı toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

Ayrıca bilanço tamamlandıktan sonra Bilanço dipnotlarının yazılması gerekmektedir. İşletmelerin bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.

 

Gelir Tablosu : Faaliyetlerin hangi süreçten geçtiğini kısaca akış halinde özetleyen tablodur. Gelir ve giderin nasıl oluştuğu ve sonuç olarak kar zarar durumunu gösterir.  

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...

BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...

Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...