Finansal Tablolar Nelerdir?

Finansal Tablolar Nelerdir?

 

Muhasebe alanın kullanılan finansal tablolar tüm muhasebeleştirme sonucu finansal tablo kullanıcılarına rapor olarak sunulur. Finansal tablolar ise iki bölüme ayrılır bunlardan biri Temel Finansal – Mali Tablolar diğeri ise Ek Finansal – Mali Tablolardır.

 

Temel Mali Tablolar

 

1.      Bilanço

2.      Gelir Tablosu

 

Ek Mali Tablolar

 

1.      Satışların Maliyeti Tablosu

2.      Fon Akış Tablosu

3.      Nakit Akış Tablosu

4.      Kar Dağıtım Tablosu

5.      Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 

Bilanço , iki bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler pasif – aktif olarak isimlendirilir.Bu iki bölümünde ayrı ayrı toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

Ayrıca bilanço tamamlandıktan sonra Bilanço dipnotlarının yazılması gerekmektedir. İşletmelerin bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.

 

Gelir Tablosu : Faaliyetlerin hangi süreçten geçtiğini kısaca akış halinde özetleyen tablodur. Gelir ve giderin nasıl oluştuğu ve sonuç olarak kar zarar durumunu gösterir.  

Bu kategorideki diğer yazılar