Finansal Tablolar Nelerdir?

Finansal Tablolar Nelerdir?

 

Muhasebe alanın kullanılan finansal tablolar tüm muhasebeleştirme sonucu finansal tablo kullanıcılarına rapor olarak sunulur. Finansal tablolar ise iki bölüme ayrılır bunlardan biri Temel Finansal – Mali Tablolar diğeri ise Ek Finansal – Mali Tablolardır.

 

Temel Mali Tablolar

 

1.      Bilanço

2.      Gelir Tablosu

 

Ek Mali Tablolar

 

1.      Satışların Maliyeti Tablosu

2.      Fon Akış Tablosu

3.      Nakit Akış Tablosu

4.      Kar Dağıtım Tablosu

5.      Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 

Bilanço , iki bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler pasif – aktif olarak isimlendirilir.Bu iki bölümünde ayrı ayrı toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

Ayrıca bilanço tamamlandıktan sonra Bilanço dipnotlarının yazılması gerekmektedir. İşletmelerin bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.

 

Gelir Tablosu : Faaliyetlerin hangi süreçten geçtiğini kısaca akış halinde özetleyen tablodur. Gelir ve giderin nasıl oluştuğu ve sonuç olarak kar zarar durumunu gösterir.  

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...