Finansal Tablolar Nelerdir?

Finansal Tablolar Nelerdir?

 

Muhasebe alanın kullanılan finansal tablolar tüm muhasebeleştirme sonucu finansal tablo kullanıcılarına rapor olarak sunulur. Finansal tablolar ise iki bölüme ayrılır bunlardan biri Temel Finansal – Mali Tablolar diğeri ise Ek Finansal – Mali Tablolardır.

 

Temel Mali Tablolar

 

1.      Bilanço

2.      Gelir Tablosu

 

Ek Mali Tablolar

 

1.      Satışların Maliyeti Tablosu

2.      Fon Akış Tablosu

3.      Nakit Akış Tablosu

4.      Kar Dağıtım Tablosu

5.      Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 

Bilanço , iki bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler pasif – aktif olarak isimlendirilir.Bu iki bölümünde ayrı ayrı toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

Ayrıca bilanço tamamlandıktan sonra Bilanço dipnotlarının yazılması gerekmektedir. İşletmelerin bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.

 

Gelir Tablosu : Faaliyetlerin hangi süreçten geçtiğini kısaca akış halinde özetleyen tablodur. Gelir ve giderin nasıl oluştuğu ve sonuç olarak kar zarar durumunu gösterir.  

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...