Faturasız Ürün İade Hakkı ?

Faturasız Ürün İade Hakkı ?

 

Günümüzde alışverişin sadece fiziksel mağazalar değil aynı zamanda internet üzerinden de yapılabilmektedir. Hatta E- fatura ve e-arşiv fatura uygulaması sonrası fatura saklamak çok daha kolaylık haline gelmiş bulunmaktadır.Hatta e-arşiv faturaları sorgulanıp tekrar kağıt ortamına alınabilmektedir.Faturasız ürün değişikliği talebi birçok işletme tarafından kabul edilmemekte ve bunun sonucu tüketiciler faturasız değişim yapamadığı için mağdur olmaktadır. Faturasız ürün değişikliği talebini kabul etmeyen işletmeler bu konu için ‘Vergi Usul Kanunları gereğince’ ibaresini tüketiciye sunmakta ve bir anlamda ürün değişikliğinden kaçınmaktadır.

 

Peki Bu Konuda Kanun Ne Diyor?

 

Ürün değişikliği ile ilgili olan 2 farklı kanun önümüze çıkıyor bunlardan biri 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu , diğeri ise 4077 Sayılı Tüketicinin korunması kanunu.

V.U.K. gereğince ibaresini kullanan işletmeler aslında atıfta bulundukları düzenleme 24.04.1996 tarihli 54 seri nolu KDV genel tebliği B-1 paragrafıdır. Bu tebliğ bize şunu açıklar : “Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır.

 

Halbuki 2014 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde ise yer alan ibare Faturasız Ürün Değişimi İşleminin önünü açmaktadır.

 

26 Nisan 2014 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin, 11.1. Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi başlığı altında ifade edildiği üzere; “İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür”  ibaresi yazısı yer almaktadır.

Bu tebliğ sonrası bir önceki tebliğ yürürlükten kalkmış ve uygulanması gereken güncel tebliğ 2014 yılında yayınlanan tebliğdir.Faturasız ürün talebinde bulunduğunuzda bu yazı sonrası artık konuya hakim olmakla beraber hakkınızı arayabilirsiniz.Şayet işletmeyi ikna edemiyorsanız öncelikle tüketici hakem heyetine daha sonra ki adım ise dava açma hakkınız bulunmaktadır.

 

Konuyla ilgili bir adet özelge aşağıdaki gibidir.

 

 İlgili Özelge İçin TıklayınızFinansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...