Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri

Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş ve benzeri işleri üstlenen, çocuk ve yaşlı bakımı yapan, bahçe işleri ile ilgilenen kişileri ev hizmetlisi olarak tanımlamak mümkün.

Ev Hizmetlileri SGK’ya bildirmek gerekir mi?

Evet, 1 gün bile çalışsa ev hizmetlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince sigortalı olmak zorundadırlar.

SGK bildirimi nasıl yapılacak?

·         10 gün ve üstü çalışanlar ve

·         9 gün ve altı çalışanlar olmak üzere iki farklı şekilde bildirim sözkonusu

10 gün ve üstü çalışanlarda bildirim adımları

En geç sigortalının çalışmaya başladığı ayın sonuna kadar;

-          www.turkiye.gov.tr internet adresinden  

-          İşyeri Bildirgesi (4-A’lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden) sekmesi

-          Gerçek kişi işyeri bildirgesi düzenle

-          Kolay İşverenlik Kapsamında İşyeri: EVET- Ev hizmetleri seçilir

-          İşyeri Adres Bilgileri; hizmetlinin çalışacağı ev adresi yazılır

-          Yönetici (İşveren) bilgileri girilir

-          E-bildirge kullanıcı bölümüne e-bildirge kullanıcısı bilgileri yazılır

-          Sigortalı bilgileri bölümüne sigortalıya ilişkin bilgiler girilir

-          Sigorta kolu bölümüne

o   Hizmetli emekli ise: Sosyal Güvenlik Destek Primi

o   Emekli değil ise; Ek-9 10 Günden Fazla Uzun Vade işaretlenir.

-          Meslek kolu bölümüne

o   9112.01- Hizmetçi Ev İşleri

o   5311.02- Evde Çocuk Bakımı

o   6113.10- Bahçıvan

Kaydedildikten sonra işyeri bildirgesi çıktısı alınır, imzalı olarak 7 gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne sunulur.

Tescili takiben şifre talep eden kişinin e-devletinde ‘’e SGK Şifre’’ uygulamasından ilgili sözleşme onaylanarak e-bildirge şifresi alınır.

 

10 gün ve üstü çalışanlarda Primlerin Tahakkuku

Işyeri tescili esnasında alınan e-bildirge şifresi  ile;

·         https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

·         Kolay işverenlik

o   Ay içinde çalışılacak gün sayısı

o   Ödenecek ücret

o   Yararlanılacak prim teşvikleri kaydedilir.

Tanımlamalar değiştirilmediği sürece ödenecek primler her ay otomatik olarak tahakkuk eder.

10 gün ve üstü çalışanlarda Primlerin ödenmesi

Primler, takip eden ayın 15’inden itibaren;

·         Banka veznelerinden

·         E-devlet / Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması ile ödenir.

 

9 gün ve altı çalışanlarda bildirim adımları

·         Ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ‘’Ev Hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştırılacaklara ilişkin başvuru formu’’ ile başvurarak

·         e- Devlet uygulamaları vasıtasıyla, “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” uygulaması üzerinden,

·         Kısa Mesaj Servisi ve Mobil Uygulama aracılığı kısa mesaj göndermek suretiyle

İŞVEREN TCKİMLİKNO AYINGÜNÜ sms olarak 5510’a gönderilir

9 gün ve altı çalışanlarda Prim tutarı

9 günden az çalışanlar, çalıştıkları her gün için günlük asgari ücretin %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi tahakkuk ettirilir.

 

9 gün ve altı çalışanlarda Primlerin ödenmesi

Primler, çalışılan ayın sonuna kadar;

·         Banka veznelerinden

·         E-devlet

o   Sorgu Türü: “DİĞER TAHSİLATLAR”,

o   Sorgu Tipi: “60-EK-9 10 GÜNDEN AZ TAHSİLATI”

o   Sicil No: İşverenin TC Kimlik no ile ödenir. 


SMMM Nevin GÜNEŞ

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...