E-Haciz Nedir ? E-Haciz Nasıl Kaldırılır ?

E-Haciz Nedir?

 

E- haciz kelimesinin açılımı aslında ‘’ elektronik haciz ‘’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir nevi haciz işleminin elektronik ortamda yapılması anlamına gelmektedir.

 

Elektronik Haciz Uygulama Süreci ?

 

E-haciz işlemi öncesi borçluya ödeme emri tebliğ edilir. Eğer ödeme emri üzerinde ki son tarihe kadar ödeme yapılmaz ise bu durumda haciz işlemi gerçekleşebilir. Haciz kararı kesinleşme durumu olsa bile idare bu kararı istediği sürede işleme koyabilir.

 

Vergi dairesi VEDOP denilen sistem üzerinden ilgili borçlunun bilgilerini Maliye Bakanlığındaki birime iletir.Daha sonrasında ise bu bilgiler bankalara iletilir. Bankalara e-haciz bildirimi yapıldıktan sonra borçlunun hesaplarına bloke konulur.

E-Haciz işleminde bankadan para çekilir mi?

 

E-haciz işlemi yapılıp bloke konulan banka hesaplarında ki var ise bakiye bilgisi vergi dairesinin ilgili birimine iletilir.Bu bakiyeden eğer talep edilirse borçlunun borcu kadar tahsilat yada bakiye yetersiz ise kısmi tahsilat yapılır.Bazı durumlarda tahsilat yapılmayabilir.Fakat bu yapılmayacak anlamına gelmemektedir.

 

E-haciz Nasıl Kaldırılır?

 

E-haciz öncesi tebliğ edilen ödeme emri sonrası 7 günlük süre içerisinde ödeme yaparak , mal bildiriminde bulunarak ya da 6183 sayılı kanunun sağladığı tecil ve taksitlendirme işlemi yaparak e- haciz işlemini kaldırabilirsiniz.Bu süreçte bir mali müşavirden destek almak avantajlı durumlar yaratacaktır.

 

E-Haciz Sorgulama

 

E- haciz işlemi telefona SMS bilgisi olarak gelmekle beraber aynı zaman e devlet platformundan sorgulanabilir.

 

Haczedilemez Mallar Nelerdir?

 

Devlet malları ve kanuna göre haczi mümkün olmayan mallar.

Mutfak takımı ve 1. Dereceden lüzumlu ev eşyaları

Şahsi ve ailesiyle ilgili hayatı idam ettirebilmek için zaruri eşyalar.

Yardım aylıkları

Gazi maaşları

Emekli aylıkları

 

-Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu

-Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu

- Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları

Bu kategorideki diğer yazılar