Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?


DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Değerli okurlarımız her hafta size faydalı olacağını düşündüğüm konulardan bahsetmeye özen gösteriyorum. Bu haftaki konuyu seçmemdeki amaç ; üst üste deneme süreli iş sözleşmesi ile alakalı soruların gelmesidir. İşveren, işe alacağı kişinin, eğitiminin, iş tecrübesinin, kişisel özelliklerinin işe uygun olup olmadığını konusunda tespitlerde bulunmaya çalışır. Bu tespitlerin sağlıklı yürütülebilmesi için işçi ile işveren arasında ‘deneme süresi’ adı altında bir sürenin belirlenmesine izin verilir. Böylece bu süre zarfında işveren ve işçinin iş sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirim süresi kullanmadan feshedebilir. Deneme süreli iş sözleşmelerinde süre olarak iki ay tanınır ve sözleşmenin süreli veyahut süresiz olması fark etmeksizin, işveren ve işçi tarafından iş akdi sona erdirilebilir.

Deneme Süreli İş Sözleşmesinde Süre Sınırlandırması

Deneme süreli iş sözleşmelerinin yukarıda da bahsettiğim gibi süresi iki ay olup, toplu iş sözleşmesi ile hakların sadece dört aya kadar çıkarılabileceğinin altını da çizelim. Değerlendirme sürecinde olan çalışan için ‘deneme süresi değerlendirme formu’ tutularak bu form işveren tarafından insan kaynakları departmanına yönlendirilir ve özlük dosyasında saklanır.

Deneme Süresinde Fesih

İşveren ve işçinin deneme süresinde iş akdini herhangi bir bildirim yapmadan tazminatlı olarak fesih işlemi yapması mümkündür. Fesih sonrasında SGK işten ayrılış bildirgesinde çıkış kodlarının şu şekilde olması gerekmektedir.

Eğer işveren iş sözleşmesine son veriyorsa;

-01 kodlu çıkış: Deneme süreli iş sözleşmelerinin işverence feshi

Eğer çalışan iş sözleşmesine son veriyorsa;

-02 kodlu çıkış: Deneme süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi’ şeklinde olmalıdır.

Deneme süreli iş sözleşmenin süresi dolması ve çalışan ile işe devam etmeye karar veren işverenin, ihbar ve kıdem tazminatları haklarının da yeni sözleşmeye eklemesi gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...