Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?


DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Değerli okurlarımız her hafta size faydalı olacağını düşündüğüm konulardan bahsetmeye özen gösteriyorum. Bu haftaki konuyu seçmemdeki amaç ; üst üste deneme süreli iş sözleşmesi ile alakalı soruların gelmesidir. İşveren, işe alacağı kişinin, eğitiminin, iş tecrübesinin, kişisel özelliklerinin işe uygun olup olmadığını konusunda tespitlerde bulunmaya çalışır. Bu tespitlerin sağlıklı yürütülebilmesi için işçi ile işveren arasında ‘deneme süresi’ adı altında bir sürenin belirlenmesine izin verilir. Böylece bu süre zarfında işveren ve işçinin iş sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirim süresi kullanmadan feshedebilir. Deneme süreli iş sözleşmelerinde süre olarak iki ay tanınır ve sözleşmenin süreli veyahut süresiz olması fark etmeksizin, işveren ve işçi tarafından iş akdi sona erdirilebilir.

Deneme Süreli İş Sözleşmesinde Süre Sınırlandırması

Deneme süreli iş sözleşmelerinin yukarıda da bahsettiğim gibi süresi iki ay olup, toplu iş sözleşmesi ile hakların sadece dört aya kadar çıkarılabileceğinin altını da çizelim. Değerlendirme sürecinde olan çalışan için ‘deneme süresi değerlendirme formu’ tutularak bu form işveren tarafından insan kaynakları departmanına yönlendirilir ve özlük dosyasında saklanır.

Deneme Süresinde Fesih

İşveren ve işçinin deneme süresinde iş akdini herhangi bir bildirim yapmadan tazminatlı olarak fesih işlemi yapması mümkündür. Fesih sonrasında SGK işten ayrılış bildirgesinde çıkış kodlarının şu şekilde olması gerekmektedir.

Eğer işveren iş sözleşmesine son veriyorsa;

-01 kodlu çıkış: Deneme süreli iş sözleşmelerinin işverence feshi

Eğer çalışan iş sözleşmesine son veriyorsa;

-02 kodlu çıkış: Deneme süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi’ şeklinde olmalıdır.

Deneme süreli iş sözleşmenin süresi dolması ve çalışan ile işe devam etmeye karar veren işverenin, ihbar ve kıdem tazminatları haklarının da yeni sözleşmeye eklemesi gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...