Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?

-          Yiyecek ve İçecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve Covid19’dan zarar gören

-          2019 veya öncesinde işe başlayan

-          27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti olan

-          Katma Değer Vergisi mükellefleri

                                              

 

Destek hesabında ciro limitleri var mıdır?

-          2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan

-          2020 cirosu %50 oranında azalan işletmeler başvurabilir

 

Örneğin;

2019 cirosu: 2.000.000TL

2020 cirosu: 800.000TL ise

(2.000.000-800.000)/2.000.000=%60

2020 cirosu, 2019 cirosuna oranla %50 üstü azaldığından (%60) işletme ciro desteğine başvurabilecektir.

 


Ne kadar Ciro kaybı desteği verilecek?

 

2020 cirosunun 2019 yılı cirosuna göre azalan tutarının %3 oranında

Örneğin;

2019 cirosu: 2.000.000TL

2020 cirosu: 800.000TL ise

Ciro desteği (2.000.000-800.000)*%3=36.000TL ödenecektir

 

Destek alt ve üst limitleri nedir?

 

-          En az 2.000TL

-          En fazla 40.000TL TEK SEFERDE ödenir

 

 

İşletme ciroları nasıl tespit edilecek?

 

-          27.1.2021 itibariyle verilmiş olan Katma Değer Vergisi beyannamelerindeki ‘’Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)’’ satırlarında yer alan tutarların toplamı esastır.

-          27.1.2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 ilgili dönemlerine ilişkin verilen  beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz

 


Destek geri ödenecek mi?

Hayır, destek karşılıksızdır.

 

3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında destek alan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişiler Ciro Kaybı desteğinden faydalanabilir mi?

Iki hibe desteğini birlikte hak  edenlerde, 3323 sayılı karar kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar ödenir.

 

Fazla ve Yersiz ödendiği tespit edilen destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsul Usulu Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

Başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça duyurulacaktır. 


SMMM Nevin GÜNEŞ

 

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...