Borcu Sona Erdiren Haller Nelerdir?

Borcu Sona Erdiren Haller Nelerdir?

 

İfa

Borçlunun borcunu yerine getirmesidir.Borç mueccel olsa dahi ifa edilmesi mümkündür.

 

 Kusursuz İfa İmkansızlığı

Borcun ifa durumu kusursuz olarak imkansızlık nedeniyle sona ermesidir.

 

İbra

Borçlunun ve alacaklının rızası ile borcun yerine getirilmesinden kurtarmaktır.

 

Yenileme

Mevcut olan borcun karşılıklı anlaşarak sona erdirip yeni bir borç yaratma yenileme olarak adlandırılır.

 

Birleşme

 

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi sonucu borç sona erer.

 

 Takas

İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para ve özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. şartları;

·         Borçların karşılıklı olması

·         Borçların benzer olması

·         Borçların muaccel olması

Taraflardan birinin takas beyanında bulunması, kural olarak takasın gerçekleşmesi için yapılacak irade açıklaması tek taraflı varması gereken bir irade açıklamasıdır. İstisnaları;

·         Tevdi edilmiş bir eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklarda

·         haksız yere alınmış veya hileyle alıkonmuş eşyanın geri verilmesine ya da bedeline ilişkin alacaklarda

·         Nafaka ve işçi ücretleri gibi borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup doğrudan doğruya alacaklıya verilmesi gereken alacaklarda

 

Zamanaşımı

Belli bir süre içinde hakkını talep etmeyen kişinin bu hakkı hukuk düzenince artık desteklenmiyorsa , söz konusu sürenin niteliği zamanaşımı süresidir. Zamanaşımına uğrayan borç aslında sona ermiş olmayıp hukuken eksik borç haline gelmiş olur. Yani, kişi hakkını dava ve takip edemez; ancak borçlu buna rağmen ödeme yaparsa bu ödeme geçerli kabul edilir. Zamanaşımı şartları;

·         Borcun muaccel olması

·         Kanuni sürenin geçmiş olması

·         Zamanaşımı süresinin durmamış olması

·         Zamanaşımı süresinin kesilmemiş olması

 

Zamanaşımı süresinin durduran sebepler;

·         Evlilik devam ettiği sürece eşlerin birbirinden olan alacaklarında

·         Velayet ilişkisi devam ettiği sürece küçüklerin velilerinden olan alacaklarında

·         Vesayet ilişkisi devam ettiği sürece vesayet altındakilerin vasilerinden veya devletten olan alacaklarda

·         Hizmet ilişkisi devam ettiği sürece borçlunun alacak üzerinde

·         İntifa hakkı devam ettiği sürece borçlunun alacak üzerinde

·         Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece

·         Alacağın Türk mahkemelerinde ileri sürülmesinin mümkün olmadığı süre içinde zamanaşımı süresi durmuş sayılır.

 

Zamanaşımı süresinin kesilmemiş olması

Kanunda belirtilen bazı hallerin gerçekleşmesi durumunda zamanaşımı süresi yine işlemez. Ancak buna neden olan sebep sona erdiğinde süre kaldığı yerden işlemeye devam etmeyip daha önce hiç süre işlememiş gibi sıfırdan başlar. Kanun hangi hallerde zamanaşımı süresinin kesilmiş sayılacağını düzenlemiştir. Buna göre;

·         Borçlu borcu ikrar etmişse

·         faiz ödemişse

·         Kısmen ifada bulunmuşsa

·         Rehin vermişse

·         Kefil göstermişse

·         Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa

·         İcra takibinde bulunmuşsa zamanaşımı kesilmiş olur.

 

 

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...