Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 01/01/2020 tarihinden itibaren kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlamaya örnek olması açısından birkaç binek araç alış kaydı aşağıdaki gibidir. Söz konusu binek araçlarla ilgili ÖTV ve KDV gider yada maliyet unsuru olarak belirlenebilmektedir. İlgili kanuna göre ÖTV ve KDV Gider Konusu yapıldığı takdirde en fazla 140.000 TL lik kısım giderleştirilebilmektedir. Öte yandan iktisap(araç alış bedeli) en fazla 160.000 TL olarak aktifleştirilebilmektedir. Söz konusu KDV ve ÖTV eğer aktifleştirilecek ise Binek Aracın Toplam Aktif Değeri 300.000 TL’nin üzerinde olamayacaktır. Bu hadler dışında kalan tutarlar ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilecektir.

 

 

Örnek1 : X AŞ. Binek Araç Almıştır. Binek Araç ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Araç Bedeli : 130.000 TL

ÖTV ve KDV Toplamı : 180.000 TL

 

İşletme ÖTV ve KDV toplamını aktifleştirmiştir.

 

Binek Araç Alış Kaydı

----------------------/---------------------

254 Taşıtlar                 310.000 TL

            102 Bankalar 310.000 TL    

----------------------/---------------------

Amortisman Kaydı  

----------------------/---------------------

770 G. Yön. Gid.           60.000

689 K.K.E.G.                   2.000        

            257 Birik. Amor.        62.000

----------------------/---------------------

310.000*0,20 = 62.000 TL Amortisman Tutarı

300.000 * 0,20 = 60.000 Yasal Hesaplanacak Amortisman Tutarı

62.000-60.000 = 2.000 TL K.K.E. Amortisman Tutarı

            

Bu kategorideki diğer yazılar