Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 01/01/2020 tarihinden itibaren kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlamaya örnek olması açısından birkaç binek araç alış kaydı aşağıdaki gibidir. Söz konusu binek araçlarla ilgili ÖTV ve KDV gider yada maliyet unsuru olarak belirlenebilmektedir. İlgili kanuna göre ÖTV ve KDV Gider Konusu yapıldığı takdirde en fazla 140.000 TL lik kısım giderleştirilebilmektedir. Öte yandan iktisap(araç alış bedeli) en fazla 160.000 TL olarak aktifleştirilebilmektedir. Söz konusu KDV ve ÖTV eğer aktifleştirilecek ise Binek Aracın Toplam Aktif Değeri 300.000 TL’nin üzerinde olamayacaktır. Bu hadler dışında kalan tutarlar ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilecektir.

 

 

Örnek1 : X AŞ. Binek Araç Almıştır. Binek Araç ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Araç Bedeli : 130.000 TL

ÖTV ve KDV Toplamı : 180.000 TL

 

İşletme ÖTV ve KDV toplamını aktifleştirmiştir.

 

Binek Araç Alış Kaydı

----------------------/---------------------

254 Taşıtlar                 310.000 TL

            102 Bankalar 310.000 TL    

----------------------/---------------------

Amortisman Kaydı  

----------------------/---------------------

770 G. Yön. Gid.           60.000

689 K.K.E.G.                   2.000        

            257 Birik. Amor.        62.000

----------------------/---------------------

310.000*0,20 = 62.000 TL Amortisman Tutarı

300.000 * 0,20 = 60.000 Yasal Hesaplanacak Amortisman Tutarı

62.000-60.000 = 2.000 TL K.K.E. Amortisman Tutarı

            

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...