Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 01/01/2020 tarihinden itibaren kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlamaya örnek olması açısından birkaç binek araç alış kaydı aşağıdaki gibidir. Söz konusu binek araçlarla ilgili ÖTV ve KDV gider yada maliyet unsuru olarak belirlenebilmektedir. İlgili kanuna göre ÖTV ve KDV Gider Konusu yapıldığı takdirde en fazla 140.000 TL lik kısım giderleştirilebilmektedir. Öte yandan iktisap(araç alış bedeli) en fazla 160.000 TL olarak aktifleştirilebilmektedir. Söz konusu KDV ve ÖTV eğer aktifleştirilecek ise Binek Aracın Toplam Aktif Değeri 300.000 TL’nin üzerinde olamayacaktır. Bu hadler dışında kalan tutarlar ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilecektir.

 

 

Örnek1 : X AŞ. Binek Araç Almıştır. Binek Araç ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Araç Bedeli : 130.000 TL

ÖTV ve KDV Toplamı : 180.000 TL

 

İşletme ÖTV ve KDV toplamını aktifleştirmiştir.

 

Binek Araç Alış Kaydı

----------------------/---------------------

254 Taşıtlar                 310.000 TL

            102 Bankalar 310.000 TL    

----------------------/---------------------

Amortisman Kaydı  

----------------------/---------------------

770 G. Yön. Gid.           60.000

689 K.K.E.G.                   2.000        

            257 Birik. Amor.        62.000

----------------------/---------------------

310.000*0,20 = 62.000 TL Amortisman Tutarı

300.000 * 0,20 = 60.000 Yasal Hesaplanacak Amortisman Tutarı

62.000-60.000 = 2.000 TL K.K.E. Amortisman Tutarı

            

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...