Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyanname Çeşitleri Nelerdir ?

193 sayılı gelir vergisi kanunu beyanname çeşitlerini 3’e ayırmıştır.Beyanname çeşitleri aşağıda ki gibidir.

-          Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

-          Muhtasar Beyanname

-          Münferit Beyanname

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 takvim yılı içerisinde elde edilen ticari , serbest meslek kazancı ve iratlardan kaynaklanan kazancın toplamının beyan edilmesi ile oluşsan beyanname çeşididir.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi tahakkuk esasına göre beyan edilir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Elde edilen kazançlardan yapılan tevkifatları ele alır.Özetle işverenlerin ödediği ücretler veya serbest meslek ödemeleri v.b. tevkifata tabii olan ödemelerden doğan vergiyi muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir.

Münferit Beyanname Nedir?

Münferit beyanname esasen dar mükellefiyetleri ilgilendiren bir beyanname türüdür. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

Dar Mükellefiyet Nedir?

Kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlarsadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Aşağıda sayılan kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef olarak vergilendirilirler.
     - Sermaye şirketleri
     - Kooperatifler
     - İktisadî kamu kuruluşları
     - Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
     - İş ortaklıkları

Bu kategorideki diğer yazılar