Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyanname Çeşitleri Nelerdir ?

193 sayılı gelir vergisi kanunu beyanname çeşitlerini 3’e ayırmıştır.Beyanname çeşitleri aşağıda ki gibidir.

-          Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

-          Muhtasar Beyanname

-          Münferit Beyanname

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 takvim yılı içerisinde elde edilen ticari , serbest meslek kazancı ve iratlardan kaynaklanan kazancın toplamının beyan edilmesi ile oluşsan beyanname çeşididir.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi tahakkuk esasına göre beyan edilir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Elde edilen kazançlardan yapılan tevkifatları ele alır.Özetle işverenlerin ödediği ücretler veya serbest meslek ödemeleri v.b. tevkifata tabii olan ödemelerden doğan vergiyi muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir.

Münferit Beyanname Nedir?

Münferit beyanname esasen dar mükellefiyetleri ilgilendiren bir beyanname türüdür. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

Dar Mükellefiyet Nedir?

Kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlarsadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Aşağıda sayılan kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef olarak vergilendirilirler.
     - Sermaye şirketleri
     - Kooperatifler
     - İktisadî kamu kuruluşları
     - Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
     - İş ortaklıkları

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...