BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen yada eksik, yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında mükerrer 355 inci maddeye göre cezai müeyyide uygulanır.

Bildirimlerin kanuni süresi içerisinde düzeltme amacıyla yeniden düzenlenmesinden cezai müeyyide uygulanmayacaktır.

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır. Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

 

BA BS Formu Nedir ?

BA BS Formu aslen bir beyanname olmamakla beraber Gelir İdaresi Başkanlığına ( Vergi Dairesine ) bildirilen bir formdur. BA / BS formları Bilanço Esasına Göre defter tutan mükellefler tarafından bildirilmesi zorunludur. KDV vergisi hariç yada başka bir deyişle vergiler hariç aylık tutarın 5.000 TL yi geçmesi durumunda  BA/BS formuna dahil edilir.

Örneğin A işletmesi B İşletmesinden mayıs ayından 4 adet fatura ile vergiler hariç toplamda 12.500 TL lik ticari mal almıştır. Bu durumda bildirimde bulunulacak BA / BS formları aşağıdaki gibi olmalıdır.

A işletmesi Ticari Mal aldığı için BA Formu Düzenleyecektir ;

A İşletmesine Ait BA Formunda yer Alacak bilgiler ;

Alış yapılan işletme : B işletmesi

Alış Yapılan Vergisiz Tutar (Matrah) :  12.500 TL

Belge Sayısı : 4 Adet

A İşletmesine Ait BS Formunda yer Alacak bilgiler ;

Satış Yapılan İşletme : A İşletmesi

Belge Sayısı : 4 Adet

Satış Yapılan Vergisiz Tutar (Matrah) : 12.500 TL

 

BA BS Formunda Yer Alacak Belgeler Nelerdir ?

Vergi Usul Kanunun 396 Sıra Nolu Genel Teblğine göre BA BS formlarına dahil edilecek belgeler aşağıdaki gibidir.

-          Fatura

-          İrsaliyeli Fatura

-          Serbest Meslek Makbuzu

-          Müstahsil Makbuzu

-          Gider Pusulası

-          Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişi

-          Sigorta Komisyon Tutar ve Belgeleri

-          Yolcu Bileti

Ayrıca fatura düzenlenmesi kaydı ile oluşan kur farkları da BA BS Formlarına dahil edilir. Bankaların yada aracı kurumların düzenlediği dekont ve poliçe bilgilerinin BA BS Formalarına dahil edilmesi zorunlu değildir.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...