Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

 

Kıdem tazminatın hesaplama işlemleri her ne kadar tartışılsa da aslında kıdem tazminatının hangi koşullar altında ortaya çıkacağı da merak konusudur.Kıdem tazminatı koşulları 1475 sayılı iş kanunun ve tamamlayıcı kanun niteliğinde olan 4857 sayılı iş kanunun ile düzenlemiştir.

 

Askerlik nedeni ile iş akdinin sona ermesi durumunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacağı ilgili kanunda yer almaktadır.Muvazzaf askerlik hizmeti sonucunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar.

 

Askerlik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

 

İşçi en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışıyor durumunda ise ‘silüs’ belgesi ile işverene talepte bulunur.Ücretli yıllık izin ve kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmek zorundadır.

Bu durumda işçi işverenden talepte bulunması için silüs belgesinin mutlaka alınmış olması gerekmektedir.Silüs belgesi dışında muhtemel sevk tarihi v.b. tarihleri içeren belgeler bu konuda geçersiz sayılabilir.

 

Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı ?

 

1111 Sayılı Askerlik kanununa eklenen bedelli askerlik maddesine göre belirli bir ücret ödeyen kişiler bedelli askerlik kanunundan yararlanabilecektir.

 

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı hususunda hala tartışmalar devam etmekte olup , bu husus hakkında ilgili bakanlığın askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacaklarına dair açıklamalar yapmıştır.Fakat hala hali hazırda bedelli askerlik için işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkının olduğu ve bu konuda işverenlerin kıdem tazminatı ödediği bilinmektedir.

 

Öte yandan işverenin askerlik sebebi ile iş akdini feshetmesi mümkün değildir.Yani bu durumda işveren bedelli askerliği sebep gösterip işçiyi işten çıkartamaz.

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...