Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

 

Kıdem tazminatın hesaplama işlemleri her ne kadar tartışılsa da aslında kıdem tazminatının hangi koşullar altında ortaya çıkacağı da merak konusudur.Kıdem tazminatı koşulları 1475 sayılı iş kanunun ve tamamlayıcı kanun niteliğinde olan 4857 sayılı iş kanunun ile düzenlemiştir.

 

Askerlik nedeni ile iş akdinin sona ermesi durumunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacağı ilgili kanunda yer almaktadır.Muvazzaf askerlik hizmeti sonucunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar.

 

Askerlik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

 

İşçi en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışıyor durumunda ise ‘silüs’ belgesi ile işverene talepte bulunur.Ücretli yıllık izin ve kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmek zorundadır.

Bu durumda işçi işverenden talepte bulunması için silüs belgesinin mutlaka alınmış olması gerekmektedir.Silüs belgesi dışında muhtemel sevk tarihi v.b. tarihleri içeren belgeler bu konuda geçersiz sayılabilir.

 

Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı ?

 

1111 Sayılı Askerlik kanununa eklenen bedelli askerlik maddesine göre belirli bir ücret ödeyen kişiler bedelli askerlik kanunundan yararlanabilecektir.

 

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı hususunda hala tartışmalar devam etmekte olup , bu husus hakkında ilgili bakanlığın askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacaklarına dair açıklamalar yapmıştır.Fakat hala hali hazırda bedelli askerlik için işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkının olduğu ve bu konuda işverenlerin kıdem tazminatı ödediği bilinmektedir.

 

Öte yandan işverenin askerlik sebebi ile iş akdini feshetmesi mümkün değildir.Yani bu durumda işveren bedelli askerliği sebep gösterip işçiyi işten çıkartamaz.

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...