Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

Askerlik ve Kıdem Tazminatı?

 

Kıdem tazminatın hesaplama işlemleri her ne kadar tartışılsa da aslında kıdem tazminatının hangi koşullar altında ortaya çıkacağı da merak konusudur.Kıdem tazminatı koşulları 1475 sayılı iş kanunun ve tamamlayıcı kanun niteliğinde olan 4857 sayılı iş kanunun ile düzenlemiştir.

 

Askerlik nedeni ile iş akdinin sona ermesi durumunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacağı ilgili kanunda yer almaktadır.Muvazzaf askerlik hizmeti sonucunda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar.

 

Askerlik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

 

İşçi en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışıyor durumunda ise ‘silüs’ belgesi ile işverene talepte bulunur.Ücretli yıllık izin ve kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmek zorundadır.

Bu durumda işçi işverenden talepte bulunması için silüs belgesinin mutlaka alınmış olması gerekmektedir.Silüs belgesi dışında muhtemel sevk tarihi v.b. tarihleri içeren belgeler bu konuda geçersiz sayılabilir.

 

Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı ?

 

1111 Sayılı Askerlik kanununa eklenen bedelli askerlik maddesine göre belirli bir ücret ödeyen kişiler bedelli askerlik kanunundan yararlanabilecektir.

 

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı hususunda hala tartışmalar devam etmekte olup , bu husus hakkında ilgili bakanlığın askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacaklarına dair açıklamalar yapmıştır.Fakat hala hali hazırda bedelli askerlik için işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkının olduğu ve bu konuda işverenlerin kıdem tazminatı ödediği bilinmektedir.

 

Öte yandan işverenin askerlik sebebi ile iş akdini feshetmesi mümkün değildir.Yani bu durumda işveren bedelli askerliği sebep gösterip işçiyi işten çıkartamaz.

 

Bu kategorideki diğer yazılar