Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

 

Şirket kurmak isteyen kişiler için en çok kafa karıştırıcı durum hangi şirketi seçmek gerekli? Ne gibi farklılıklar var? Bu soruların cevabını bulmak ve ona göre bir seçim yapmak gerekiyor.

 

Türkiye’de en çok tercih edilen sermaye şirketleri Limited Şirket ve Anonim Şirket olarak ilk 2 sıradalar.Bu yazımızda özet olarak Limited ve Anonim şirketler arasındaki farkları ele aldık. Başlıca farklılıklar aşağıdaki gibidir ;

 

  

Anonim Şirket ‘in Limited Şirketten Farklılıkları

 

-       Yönetim Kuruludan oluşan bir yönetim şeması vardır.

-       Yönetim Kurulu üyesi olmayan ortakların Bağkurlu (4B) olma zorunluluğu yoktur.

-       Finans/bankacılık/factoring gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler.

-       Asgari Kuruluş Sermayesi 50 Bin TL’dir.

-       Yönetim kurulu dışındaki ortakların borçlara karşı sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olup, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları sınırsızdır.

 

 

Limited Şirket ‘in Anonim Şirketten Farklılıkları

 

-       Tüm ortaklar Bağkurlu olmak zorundadır.

-       Hisse devri ancak genel kurul kararları ile olabiliyor.

-       Asgari Kuruluş sermayesi 10 Bin TL dir.

-       Her konuda faaliyet gösteremezler (örneğin, banka, faktoring, döviz, leasing ve sigorta şirketi kuramazlar), halka açılamazlar.

-       Hissedar sayısı en fazla 50 kişiyle sınırlıdır.

Birçok karar esas sermayenin dörtte üçüne sahip ortak kararıyla alınabiliyor.

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...