Alıştan İade Muhasebe Kaydı


 Alıştan İade Muhasebe Kaydı ?

 İşletmelerin ticaret içerisinde yer yer aldıkları ticari   malların ya da hizmetlerin iadesi söz konusu   olmaktadır.   Bu durumda alış iadesi muhasebe   kaydı nasıl   olmalıdır? Sorusunda cevap vermek   için sizlere bir   makale hazırladık.

 

 Ticari mal iadesi kaydı dışında hizmet/gider iadesi  de yapılabilmektedir. Bu iadeler hakkında da muhasebe kaydını örneklendirdik. Ayrıca 153 Ticari Mallar Hs. dışında 15X nolu hesaplarda da benzer kayıtlar yapılacaktır.

 

 

Ticari malların 153 Ticari Mallar Hs. izlendiğini ve iade söz konusu olduğunda bu kaydın nasıl yapılacağı aşağıda belirtilmiştir.

 


 Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

 ( Cari Hesap – Aynı Vergilendirme Dönemi )  

     

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

 ( Nakit & Banka – Aynı Vergilendirme Dönemi )       

 

 

B

A

/

 

 

100/102 Kasa/Banka Hs.

XXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

( Cari Hesap –   Farklı Vergilendirme Dönemi )       

 

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

600 Yurtiçi Satışl.Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Bu kayıtta önceki dönemlerden stokta kalan fakat cari dönemde iadesi yapılan malın muhasebe kaydı yapılmıştır. Önceki dönemden stokta kalan ürün artık iade değil satış olarak kayıtlanacaktır.
Hizmet Alış İadesi Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

     649 Faal.İlg.Diğ.Ol.Gel.Kar.Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX


Hizmet alış iadesi aynı zamanda gider alış iadesi için de kullanılabilir. Bu iki iade işleminde de alış iadesi muhasebe kaydı aynı şekilde olacaktır.

 SMMM Mete YİĞİTLER

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...