Alıştan İade Muhasebe Kaydı

Alıştan İade Muhasebe Kaydı ?

İşletmelerin ticaret içerisinde yer yer aldıkları ticari malların ya da hizmetlerin iadesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda alış iadesi muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Sorusunda cevap vermek için sizlere bir makale hazırladık.

 

Ticari mal iadesi kaydı dışında hizmet/gider iadesi de yapılabilmektedir. Bu iadeler hakkında da muhasebe kaydını örneklendirdik. Ayrıca 153 Ticari Mallar Hs. dışında 15X nolu hesaplarda da benzer kayıtlar yapılacaktır.

 

 

Ticari malların 153 Ticari Mallar Hs. izlendiğini ve iade söz konusu olduğunda bu kaydın nasıl yapılacağı aşağıda belirtilmiştir.

 


 Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

 ( Cari Hesap – Aynı Vergilendirme Dönemi )  

     

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

 ( Nakit & Banka – Aynı Vergilendirme Dönemi )       

 

 

B

A

/

 

 

100/102 Kasa/Banka Hs.

XXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Ticari Mal Alıştan İade Muhasebe Kaydı

( Cari Hesap –   Farklı Vergilendirme Dönemi )       

 

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

600 Yurtiçi Satışl.Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX

 

Bu kayıtta önceki dönemlerden stokta kalan fakat cari dönemde iadesi yapılan malın muhasebe kaydı yapılmıştır. Önceki dönemden stokta kalan ürün artık iade değil satış olarak kayıtlanacaktır.
Hizmet Alış İadesi Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

XXX

 

     649 Faal.İlg.Diğ.Ol.Gel.Kar.Hs.

 

XXX

       391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

XXX


Hizmet alış iadesi aynı zamanda gider alış iadesi için de kullanılabilir. Bu iki iade işleminde de alış iadesi muhasebe kaydı aynı şekilde olacaktır.

 

Bu kategorideki diğer yazılar