2019 Muhasebe Ücretleri

2019 yılı için açıklanan muhasebe ücretleri tarifesi , 2018 yılına göre ortalama %20- %30 aralığında ücret zammı ilave ederek açıklanmıştır. 2019 muhasebe ücretleri aslında bakıldığında resmi enflasyon oranına yakın bir zamla açıklansa da , ücret tarifesinden öte meslek grubunun tahsilat problemleri devam etmektedir.

3568 sayılı kanuna göre muhasebe ücret tarifesinin altında çalışmak yasak olsa dahi maalesef tahsil edilemeyen ücretlere makbuz düzenlemek zorunda kalındığından dolayı yer yer ücret tarifesinin altında makbuzlar düzenlenmektedir.

2019 yılı muhasebe ücretleri tarifesi sadece asgari ücret tarifesi olup tavan fiyatlandırma yapılmamaktadır. Her işletmenin iş yüküne göre meslek mensubu ücret tarifesinin üzerinde talepte bulunma hakkı saklı olup ayrıca sebep göstermeksizin iş reddetme hakkı bulunmaktadır.

İlgili Tarifeye Ulaşmak İçin
Tıklayınız

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...