Yeni Gelir Vergisi Dilimleri 2020

Yeni Gelir Vergisi Dilimleri ?

Vergi dilimleri 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesine göre gelirler üzerinden alınması gereken vergilerin oranlarının belirlendiği bir çizelgedir. Geçtiğimiz günlerde sıkça konuşulan yeni vergi dilimleri 7194 Sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca kümülatif vergi dilimleri ile ilgilide değişiklikler yapılmıştır.

 

2019 Vergi Dilimleri ?

 

Ücretliler için uygulanacak gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibidir.

 

Gelir Vergisi Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

 

 

Ücret Dışındaki Gelirler için uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri aşağıdaki gibidir.

 

Gelir Vergisi Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

% 35

 

 

7193 sayılı Kanun ile yeni vergi dilimleri Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre aşağıda yer alan vergi dilim 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar


% 15

 

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası


% 20

 

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası  

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL),  fazlası     

% 35

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL),  fazlası  

% 40

 

2020 Yılında verilecek olan Gelir Vergisi Beyannameleri için güncel olarak 7193 sayılı kanunla belirlenen yeni vergi dilimi tarifesi uygulanacaktır.


Ücretlilerin vergi dilimine tabi olma durumları ise 7193 sayılı kanunda aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

“193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

 

İlgili Kanun Metni İçin Tıklayınız

İşyeri Değiştiren Personelin Yapması Gerekenler İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar