İşyeri Değiştiren Personelin Vergilendirilmesi ?

Yıl İçerisinde iş değiştirenlere son günlerde tebligatlar gelmektedir. Merak edilen bu konu , yıllık gelir vergisi hadlerinin geçmesinden dolayı vergi daireleri hadleri aşan çalışanlara matrah farkından dolayı doğan gelir vergisini talep etmektedir. Aslında bu konuyu farklı yorumlayan özelgeler mevcuttur. Çalışanların kümülatif vergi matrahını açıklayan özelgeyi aşağıda sizlerle paylaştık.

 

Ayrıca işyeri değiştiren personelin vergi hadlerinin sıfırlanıp-sıfırlanamayacağı hakkında tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalı konuya kümülatif ücret gelirleri ile ilgili 2 adet özelgeyi bir araya topladık.Özellikle kümülatif ücret gelirlerinin hakkında ki özel bölge ve noterlik hizmeti hakkında ki özelgeleri seçtik.

 

Özelgelerde de görüleceği gibi,  birden sonraki işverenlerden elde ettiğiniz gayrisafi ücretler toplamının 2010 yılı için 22.000TL'yi (güncel hadleri) aşması halinde, birinci işverenden elde ettiğiniz ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz  gerekmektedir.

 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir ...

Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ? VUK ‘ a göre işletmelerin kendi ...

Konaklama Tesislerinde Komisyon Oranları

    Günümüzde online rezervasyon portalları sıklıkla kullanılmaktad...