Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı 500 ve üstü olan ortaklıklar halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine tabi olurlar.

Payları Borsada işlem görmeyen ortaklıklar, halka açıklık statüsünü kazandıktan sonra en geç  2 yıl içerisinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda Kurul, ortaklığın paylarının işlem görmesi ile ilgili veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için gerekli kararları alır.

Halka Açık Anonim Ortaklıkların “ Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü” Nedir ?

Halka açık anonim ortaklıkların pay sahibi oldukça geniş bir kitleye sahiptir. Ayrıca potansiyel yatırımcılar ve ilgili tarafların kararlarının değiştirecek nitelikteki bilgi, olayları kamuya açıklaması zorunludur.

Bu kategorideki diğer yazılar

İzahname Nedir?
  • 2020-08-07 11:17:32
Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38