Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?

Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi ; hisse senedinin işlem göreceği seans içerisinde en üst ve en alt limitlerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemdir. Baz fiyat senedin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalaması ile belirlenir. Ortalama fiyat en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur.

 

REFERANS FİYAT NEDİR ?

Hisse senetlerinin işlem görebileceği en üst ve en alt limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, sermaye artırımı sırasında temettü ödemesinin belirsiz olduğu durumlarda, baz fiyat oluşuncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amacıyla hesaplanan fiyattır.

Bu kategorideki diğer yazılar

İzahname Nedir?
  • 2020-08-07 11:17:32
Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38