VUK 509 Nolu Tebliğ E Arşiv Fatura Uygulaması

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)

           

Günümüzde bilişim teknolojileri, işletmelere sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından dolayı büyük bir hızla yayılmaktadır. Bu yüzden işletmeler, iş süreçlerinde bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmaya özen göstermektedir.

Bilişim teknolojilerinin daha yaygın kullanılmaya başlanması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, teknolojiye uygun yeni usul ve esaslar belirlemesini ve hedefler koymasını sağlamıştır. Kağıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, zaman ve maliyet tasarrufu oluşturan bir sistem oluşturma, belgelerde standart format oluşturma, mükelleflerin işlem yapma hızlarını arttırma, vergi kanunlarına uyumların arttırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi gibi birçok nedenden dolayı, VUK’ye göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ile ilgili tebliğler yayımlanmıştır.

 

19 Ekim 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre;

 

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

 

İnternet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçmesi zorunludur.

 

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflere, nihai tüketicilere düzenlenecek olan faturaların vergiler dahil 30 bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam 5 bin TL’yi aşması halinde, 01/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak, bakanlık tarafından oluşturulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlemesi zorunludur.

 

Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, doktorlar, mimarlar vb.), 06/2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını, e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

 

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticari ile uğraşan, tüccar ve komisyoncuların 01/2020 tarihinden itibaren, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahildir.

 

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ve Sigorta Komisyon Gider Belgeleri, bankaların dekont belgesi, döviz bürolarının Döviz Alım-Satım belgelerinin ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulasının e-Belge olarak düzenleyebilme imkanı vardır.

 

Akaryakıt istasyonları dahil, EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükellefler, tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi zorunludur.

 

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükellefler gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde, e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.

 

Demir-çelik sektöründe ve madencilik alanında, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ithalat, ihracat faaliyetlerinde e-İrsaliye düzenlemesi zorunludur.

 

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin, çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında, e-Müstahsil Makbuzu düzenlemesi zorunludur.

 

İlgili tebliğ için tıklayınız.


318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...