Vergi Cezalarına İndirim Uygulaması

VERGİ CEZALARINA İNDİRİM UYGULAMASI

 

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, vergi cezalarında indirim konusu mükelleflerin lehine avantajlı duruma getirilmiştir.


Vergi cezalarında uygulanan; ilk seferde %50, müteakip cezalarda 1/3 oranında indirim uygulaması bu düzenlemeyle, kanunda belirtilen sürelerde ödenmesi durumunda, ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın %50 oranında uygulanacaktır.


Ayrıca, vergi cezasında uzlaşılması durumunda, uzlaşılan vergi cezasının %75i, kanunda belirtilen sürelerde ödenirse, uzlaşılan cezanın %25’i indirilecektir.

 

İlgili maddeler;

 

“İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,


Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i”

 

07/12/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 İlgili Kanun İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar