Tüm Detayları ile VERBİS

VERBİS Nedir ?

 

VERBİS’e Kayıt Olmamanın Cezası Nedir ?


 Verbis : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi olarak bir açılıma sahiptir.

6698 Sayılı KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS e kayıt olması gerekmektedir.

 

Kimler VERBİS ‘e Kayıt Olmak Zorundadır ?

 

6698 Sayılı Kanuna göre ve 18/08/2018 Tarihli Resmi Gazete’ye göre

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan işletmeler 30.09.2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançı toplamı 25 milyon TL’den az olan işletmeler ise 31.03.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan işletmeler ise 31.03.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 30.06.2020 tarihine kadar sicile kayıt olmak zorundadır. Tarihler ile ilgili DEĞİŞİKLİK yapılmıştır. Okumak için TIKLAYINIZ

 

İşletmeler Yıllık Çalışan Sayısını Nasıl Hesaplamalıdır ?

 

İşletmelerin beyan etmiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan çalışan sayısı baz alınarak , 12 aylık sürecin en az 7 sinde söz konusu olan kanuna göre şartları sağlaması durumunda  VERBİS ‘ kayıt olmak zorundadır.

 

 

Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. Bu kapsamda alınmış olan 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de; 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Buna göre;

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

c)04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

e) Gümrük müşavirleri, 

f) Arabulucular,

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesinin (ç) bendinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Verbis Kaydı Nasıl Yapılır ?

 

Verbis ana sayfada yer alan ilgili bölümden sorumlu yönetici girişi yapılır ve başvuru formu doldurulur. Bu form ıslak imzalı olarak kuruma KEP adresinden iletilir. Daha sonra elektronik posta (KEP) adresine gelen kullanıcı adı ve parola ile yönetici girişi yapılır ve ilgili veri sorumlusunun bilgileri girilir. İlgili veri sorumlusu ‘Sicile Kayıt’ bölümünden giriş yapıp işlemleri oradan yürütebilir.


VERBİS KAYIT OLMA ZORUNLULUK TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...