SGK dan Uygun Teşvik Bulmak İçin Kolaylık

Günümüzde devlet tarafından işletmeler için bir çok teşvik sağlanmaktadır. Teşviklerin genel amacı işletmelerin hem gelişimine katkı sağlamak hem de istihdam arttırmaktır. SGK teşvikleri sağlanan teşviklerin başında gelmektedir. SGK teşviklerinin sayısını her geçen gün artar iken, işletmeler için teşviklerden yararlanma koşullarını bulmak ve takip etmek güç olmaktadır.  Bundan dolayı yeni açılan platform ile sgk teşvikleri karşılaştırılıp sorgulanabilecek.

 

5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık İndirim Teşviği ?

 

01/10/2018 tarihinden beri yürürlükte olan teşvik için yararlanma şartları aşağıda ki gibidir ;

 

Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi ,

Tüm taksitlendirilmiş borçların düzenli şekilde ödenmesi,

Sahte sigortalı yada sigortasız çalışanının bulunmaması,

 

Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma ?

 

İşverenler teşviklerden geriye dönük olarak yararlanmak isterler ise yada yararlandıkları teşvikleri başka bir teşvik ile değiştirmek isterler ise geriye dönük 6 ay içerisinde kağıt ortamında ilgili sgk müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Haksız Olarak Teşvikten Yararlanma ?


Teşviklerden yersiz yararlanan işverenlere uygulanacak ceza merak konusu olmakla beraber aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Bu durumda yersiz teşviklerden yararlanan işverenler ilgili dönemin primi ve gecikme zammı tahsil edilecektir.


‘’Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” 

 

SGK Teşvik Detayları İçin Tıklayınız

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...