SGK dan Uygun Teşvik Bulmak İçin Kolaylık

Günümüzde devlet tarafından işletmeler için bir çok teşvik sağlanmaktadır. Teşviklerin genel amacı işletmelerin hem gelişimine katkı sağlamak hem de istihdam arttırmaktır. SGK teşvikleri sağlanan teşviklerin başında gelmektedir. SGK teşviklerinin sayısını her geçen gün artar iken, işletmeler için teşviklerden yararlanma koşullarını bulmak ve takip etmek güç olmaktadır.  Bundan dolayı yeni açılan platform ile sgk teşvikleri karşılaştırılıp sorgulanabilecek.

 

5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık İndirim Teşviği ?

 

01/10/2018 tarihinden beri yürürlükte olan teşvik için yararlanma şartları aşağıda ki gibidir ;

 

Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi ,

Tüm taksitlendirilmiş borçların düzenli şekilde ödenmesi,

Sahte sigortalı yada sigortasız çalışanının bulunmaması,

 

Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma ?

 

İşverenler teşviklerden geriye dönük olarak yararlanmak isterler ise yada yararlandıkları teşvikleri başka bir teşvik ile değiştirmek isterler ise geriye dönük 6 ay içerisinde kağıt ortamında ilgili sgk müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Haksız Olarak Teşvikten Yararlanma ?


Teşviklerden yersiz yararlanan işverenlere uygulanacak ceza merak konusu olmakla beraber aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Bu durumda yersiz teşviklerden yararlanan işverenler ilgili dönemin primi ve gecikme zammı tahsil edilecektir.


‘’Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” 

 

SGK Teşvik Detayları İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar