Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir


Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere 23 Aralık Tarihli 31343 sayılı resmi gazete yayınlanan 22 Aralık 2020 tarihli 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile maddi destek verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yardımlar hem nakdi olarak hemde kira desteği olarak yapılacaktır. Nakdi yapılacak yardımlar  1000 TL olup 3 ay süreyle devam edecektir. 1000 TL hibe desteğinden yararlanacak olan kişiler 14/12/2020 tarihi itibariyla ;

-        


Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

-         Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

-         Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar,

üç maddeden herhangi birinin kapsamında olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir. Aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirlerinde yararlanması söz konusudur.

Hibe desteğinin yanı sıra kira desteği büyükşehirlerde 750 TL , diğer illerde 500 TL olmak üzere belirlenmiştir. İşyeri kirasının kira desteğinin altında olması durumunda kira tutarı kadar destek yapılacaktır. Kira desteğinden yararlanma koşulları hibe desteğinden yararlanma koşulları ile aynıdır.

Hibe ve Kira desteği başvuruları TC Kimlik Noya göre 30/12/2020 tarihinde başlamış olup kira desteklerininde 2021 Ocak ayının ilk haftası başlaması beklenmektedir. Pandemi koşullarından dolayı başvuruların E-devlet üzerinden online olarak yapılması planlanmaktadır.

Hibe ve Kira Desteğinden Yaralanabilecek Sektör Listesi İçinTıklayınız

 

Hibe ve Kira Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak

Destek başvuruları www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) üzerinden yapılacaktır. Başvurularda taahhütname ve ilgili ek belgeler elektronik olarak onaylanacaktır. Başvurusu onaylanan esnaf ve gerçek kişi tacirlerin hibe desteği başvuru esnasında belirtecekleri banka hesabına yatırılacaktır.

Başvurusu onaylanmayan esnaf ve gerçek kişi tacirler 10 gün içerisinde genel müdürlüğe itirazda bulunabileceklerdir.

Hibe ve Kira Desteğinin Vergilendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan vergiden müstesna edilecek  hibe ve desteklerin vergilendirilmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun  Geçici  84. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun Geçici 84. Maddesi avrupa birliği ile yapılan anlaşmalar sonucunda proje karşılığı sağlanan hibelerin vergi matrahına dahil edilmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca bu projeler için 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesine göre kesinti yapılmayacağı hususunda açıklamada bulunmuştur.

Sonuç olarak  hibe desteği ve kira desteği hakkında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında hibelerin gelir vergisinden müstesna olacağı belirtilmemiştir. Bundan dolayı yapılacak olan hibeler gelir vergisi matrahına dahil edilmelidir. Hibe desteği ve kira desteği gelir vergisi beyannamesinde yer almalıdır.

                                                                                                                     S.M. Mali Müşavir Mete YİĞİTLER

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...