Ödeme ve Beyan Süreleri Uzatılan Beyannameler

Corona-19 virus salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'dede ticaret hayatı ciddi olarak olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca piyasalar için sermaye piyasası kurulu devre kesici ve farklı önemler almakla beraber dünya genelinde merkez bankaları para politikalarını şekillendirmektedir.

 


Gelir İdaresi Başkanlığı virüs salgını nedeni ile belirli beyannameler ve ödemeler ile ilgili düzenleme yapmıştır. 24.03.2020 tarihinde yayınlanan 518 Sıra nolu tebliğe göre ;

 

"a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,"

 

Yapılan bu düzenlemenin dışında 65 yaş üstü meslek mensupları için mücbir sebep geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra 23.03.2020 tarihli sirkülere göre 26 Mart 2020 tarihine kadar beyan edilmesi gereken KDV beyannamesi 24 Nisan 2020 tarihine, 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken BA-BS formları ise 30 Nisan 2020 gününe kadar uzatılmıştır.

 

İlgili Tebliğ İçin Tıklayınız

 


Bu kategorideki diğer yazılar