KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

15 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. Resmi gazete de yayınlanan tebliğin madde 3 göre döviz transferleri ile ilgili önemli değişiklikler yer almaktadır. Türk parasının değerinin koruma ve ilgili kanuna göre yurtdışı döviz transferlerinin bazı koşullar altında yapıldığı bilinmektedir.

Madde 3 Ne Diyor?

‘’ Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

 - Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”

 

Döviz transferlerinin 15 Ekim 2019 tarihinden sonra yukarıda yer alan maddeye göre yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu transferler konut ve işyerine ilişkin transferler olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca değişiklik yapılan tebliğe göre muvafakatname verilmesi şartı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İlgili Resmi Gazete İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar