Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 15 de yer alan bilgiye göre kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterleri izleyen dönemin 6. (Haziran) Ayının sonuna kadar kapanış onayı yaptırılmalıdır. Kapanış onayı noterler tarafından yapılmaktadır.

Açılış ve kapanış tasdiklerinin cezası TTK ya göre “para cezası” olarak özetlenebilir. Fakat VUK açısından tasdikleri eksik olan defterlerde yer alan bilgilerin hiç kayıt yapılamamış gibi sayılması öte yandan indirim konusu olan KDV tutarlarının yok sayılması gibi cezalar ve müeyyidelerin olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı tasdiklerin zamanında yaptırılması önem arz etmektedir.

Kapanış Tasdik Ücreti Nedir?

Bu konuyla ilgili bazı muhasebeciler odasının Tavsiye Ücret Tarifeleri bulunmaktadır. Fakat belirtilen ücretler safi noter harcı değildir. Bu ücretleri değerlendirirken yazıcı toneri, kağıt v.b. sarf malzemeler ve bunun yanında muhafaza etme ücreti göz önünde bulundurulmalıdır. Yanı sıra kapanış tasdikleri için ayrı bir emek harcandığı unutulmamalıdır.

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...