Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Madde 15 de yer alan bilgiye göre kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterleri izleyen dönemin 6. (Haziran) Ayının sonuna kadar kapanış onayı yaptırılmalıdır. Kapanış onayı noterler tarafından yapılmaktadır.

Açılış ve kapanış tasdiklerinin cezası TTK ya göre “para cezası” olarak özetlenebilir. Fakat VUK açısından tasdikleri eksik olan defterlerde yer alan bilgilerin hiç kayıt yapılamamış gibi sayılması öte yandan indirim konusu olan KDV tutarlarının yok sayılması gibi cezalar ve müeyyidelerin olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı tasdiklerin zamanında yaptırılması önem arz etmektedir.

Kapanış Tasdik Ücreti Nedir?

Bu konuyla ilgili bazı muhasebeciler odasının Tavsiye Ücret Tarifeleri bulunmaktadır. Fakat belirtilen ücretler safi noter harcı değildir. Bu ücretleri değerlendirirken yazıcı toneri, kağıt v.b. sarf malzemeler ve bunun yanında muhafaza etme ücreti göz önünde bulundurulmalıdır. Yanı sıra kapanış tasdikleri için ayrı bir emek harcandığı unutulmamalıdır.

Bu kategorideki diğer yazılar