Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ?

 

Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinde düzenlenmiştir. Fiziki ortamda tutulan defterlerden yevmiye defterinin kapanış tasdiki “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadaryapılması zorunludur.

 

Bu durumda fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin noterlerce izleyen dönemin 30 Haziran Gününe kadar kapanış tasdiki yapılması gerekmektedir.

 

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

 

Bazı danıştay kararlarına ve idare tarafından verilen özelgelere göre ;tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtların hiç yapılmamış sayılacağı, bu defterlere kaydedilen faturalarda yer alan katma değer vergilerinin de indirim konusu yapılamayacağı, sonucuna ulaşılmıştır.

30 Haziran 2021 tarihine kadar fiziksel ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin yapılması önemlilik arz etmekle beraber, ileride defterin inceleme konusu olması durumda cezai müeyyidelere yol açacağı aşikardır.

 

Kapanış Tasdik Ücreti ?

 

Kapanış tasdik ücreti genellikle notere verilen ücret olarak düşünülmektedir. Fakat kapanış tasdikleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yaptırılmaktadır. Bu işlem için belirli bir organizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle notere gidecek defterin hazırlanması için kırtasiye giderleri ve personel giderleri oluşmaktadır. Ayrıca yevmiye defterlerinin muhafaza edilmesi mesleki özen ve titizlikle hataya mahal verilmemesi birer emektir. Bundan dolayı kapanış tasdik ücretleri 2021 yılı için ortalama 250-350 TL arası değişmektedir.

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2021

Binek araçların doğrudan gider yazma ve amortisman yöntemi ile giderleştir...

Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere...

Mali Müşavirlere Arabuluculuk Yetkisi Verilmeli

Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeliTÜRMOB Genel Başkanı Emre Ka...2021 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM Ücret Tarifesi belirlenmesine çok az kaldı. Yıllık ortala...

2021 Defter Tasdik Ücretleri

Yılbaşının yaklaşması ile SMMM odaları defter tasdik ve sarf malzeme üc...

Özel Okullara Kayıt Yaptıranlar İçin Önemli Gelişme

Özel Okula Kayıt Yapanlar KDV İndirimini Geri Alabilecekler  Özel okullar...2020 Vergi Yapılandırması Geliyor Mu?

2020 Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun Teklifi Meclise sevk edildi. Ba...

Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin...

E-SMM Geçiş Süresi

Vergi Usul Kanunun 509 Sıra Nolu Genel Tebliği’ne göre serbest meslek erba...İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları AçıklandıTürkiye genelinde yaşanan sağlık sorunun...

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir?  Sigort...

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren Bankalar

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren BankalarTeknolojinin hızlı bir ...