İmar Barışı ( Affı ) Uzatıldı

 İmar barışı sona erdi derken 31 Aralık 2019 a kadar uzatıldı. İlgili karar 31 Aralık 2017 den yapılmış olan yapıların ilgili affa girdiği ve 15 Haziran 2019 a kadar başvuruda bulunmuş olanların ödeme süresi 31 Aralık 2019 a kadar uzatıldı.

Karardan Yararlanmak İçin Gerekli Hususlar :

-          31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan yapı

-          15/06/2019 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması

-          31/07/2019 tarihine kadar en az yüzde 25 peşin peşin yatırılmış olması

-          Kalan kısmın her ayın 1 inde taksitle (Yüzde 2 Oranla faiz) ödeme koşulu

“31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.”

Bu kategorideki diğer yazılar