Bağımsız Denetim İçin Sorgulama Ekranı Hizmete Girdi

Bağımsız denetime tabii olma durumu kanunun belirlediği hadlere göre olmaktadır. Çoğu işletme bu hadleri takip edip kendi mali tablolarının duruma göre bağımsız denetim işletmesiyle yada bir bağımsız denetçiyle sözleşme yapmaktadır. Bu durumu daha net öğrenebilmek adına KGK online bir sistem kurmuş bulunmaktadır. Böylelikle işletmeler bağımsız denetime tabii olup olmadığını bu sistem üzerinden sorgulayabilecektir.

 

Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2019 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır. 

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2019 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir.

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

 


Sorgulama yapmakiçin tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar