2020 Defter Tasdik Ücretleri

2020 Defter Tasdik Ücretleri

 

Defter Tasdik Ücreti Nedir ?

 

Vergi mükellefleri ilgili kanunlara göre ( TTK ve Vergi Mevzuatı) tutacakları defterleri Noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Defter Tasdik Ücreti aslına bakıldığında sadece ilgili defterlerin tasdik ücretleri değildir. Mali müşavirler mükelleflerin saklamak zorunda olduğu belgelerin arşivleme ücreti, dijital olarak kullanılan bilgilerin depolama ücreti, kullanılan muhasebe programlarının ücreti, mükellef adına kullanılan sarf malzemelerin (  kağıt, klasör, mürekkep, toner v.b.) ücreti gibi ücretlerin toplamıdır.

 

Defter Tasdik Süreleri ?Defterler hem açılış tasdiki hem de kapanış tasdiki olarak belirli sürelerde tasdiklenmelidir. Bu süreler için tıklayınız.

 

Defter Tasdik Zorunluluğu Olan Defterler

 

Türk Ticaret Kanuna Göre ;

 

1. Yevmiye defteri,

2. Defteri kebir,

3. Envanter defteri,

4. Pay defteri,

5. Yönetim kurulu karar defteri

6. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

7. Müdürler kurulu defteri

 

Vergi Usul Kanuna Göre ;

 

1. Yevmiye defteri

2. Envanter defterleri;

3. İşletme defteri

4. Çiftçi işletme defteri;

5. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

6. Nakliyat Vergisi defteri;

7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;

8. Serbest meslek kazanç defteri;

9. Bu defterler yerine kullanılacak olan defterler

 

2020 Defter Tasdik Ücretlerini Belirleyen SMMM odaları tarifeleri için ;


Şanlıurfa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Adana 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Çorum 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Aksaray 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Nevşehir 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Manisa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Çanakkale 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Bursa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Fethiye 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Malatya 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...