2020 Defter Tasdik Ücretleri

2020 Defter Tasdik Ücretleri

 

Defter Tasdik Ücreti Nedir ?

 

Vergi mükellefleri ilgili kanunlara göre ( TTK ve Vergi Mevzuatı) tutacakları defterleri Noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Defter Tasdik Ücreti aslına bakıldığında sadece ilgili defterlerin tasdik ücretleri değildir. Mali müşavirler mükelleflerin saklamak zorunda olduğu belgelerin arşivleme ücreti, dijital olarak kullanılan bilgilerin depolama ücreti, kullanılan muhasebe programlarının ücreti, mükellef adına kullanılan sarf malzemelerin (  kağıt, klasör, mürekkep, toner v.b.) ücreti gibi ücretlerin toplamıdır.

 

Defter Tasdik Süreleri ?Defterler hem açılış tasdiki hem de kapanış tasdiki olarak belirli sürelerde tasdiklenmelidir. Bu süreler için tıklayınız.

 

Defter Tasdik Zorunluluğu Olan Defterler

 

Türk Ticaret Kanuna Göre ;

 

1. Yevmiye defteri,

2. Defteri kebir,

3. Envanter defteri,

4. Pay defteri,

5. Yönetim kurulu karar defteri

6. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

7. Müdürler kurulu defteri

 

Vergi Usul Kanuna Göre ;

 

1. Yevmiye defteri

2. Envanter defterleri;

3. İşletme defteri

4. Çiftçi işletme defteri;

5. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

6. Nakliyat Vergisi defteri;

7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;

8. Serbest meslek kazanç defteri;

9. Bu defterler yerine kullanılacak olan defterler

 

2020 Defter Tasdik Ücretlerini Belirleyen SMMM odaları tarifeleri için ;


Şanlıurfa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Adana 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Çorum 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Aksaray 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Nevşehir 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Manisa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Çanakkale 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Bursa 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Fethiye 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Tıklayınız


Malatya 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri TıklayınızBu kategorideki diğer yazılar