Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir


Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere 23 Aralık Tarihli 31343 sayılı resmi gazete yayınlanan 22 Aralık 2020 tarihli 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile maddi destek verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yardımlar hem nakdi olarak hemde kira desteği olarak yapılacaktır. Nakdi yapılacak yardımlar  1000 TL olup 3 ay süreyle devam edecektir. 1000 TL hibe desteğinden yararlanacak olan kişiler 14/12/2020 tarihi itibariyla ;

-        


Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

-         Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

-         Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar,

üç maddeden herhangi birinin kapsamında olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir. Aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirlerinde yararlanması söz konusudur.

Hibe desteğinin yanı sıra kira desteği büyükşehirlerde 750 TL , diğer illerde 500 TL olmak üzere belirlenmiştir. İşyeri kirasının kira desteğinin altında olması durumunda kira tutarı kadar destek yapılacaktır. Kira desteğinden yararlanma koşulları hibe desteğinden yararlanma koşulları ile aynıdır.

Hibe ve Kira desteği başvuruları TC Kimlik Noya göre 30/12/2020 tarihinde başlamış olup kira desteklerininde 2021 Ocak ayının ilk haftası başlaması beklenmektedir. Pandemi koşullarından dolayı başvuruların E-devlet üzerinden online olarak yapılması planlanmaktadır.

Hibe ve Kira Desteğinden Yaralanabilecek Sektör Listesi İçinTıklayınız

 

Hibe ve Kira Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak

Destek başvuruları www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) üzerinden yapılacaktır. Başvurularda taahhütname ve ilgili ek belgeler elektronik olarak onaylanacaktır. Başvurusu onaylanan esnaf ve gerçek kişi tacirlerin hibe desteği başvuru esnasında belirtecekleri banka hesabına yatırılacaktır.

Başvurusu onaylanmayan esnaf ve gerçek kişi tacirler 10 gün içerisinde genel müdürlüğe itirazda bulunabileceklerdir.

Hibe ve Kira Desteğinin Vergilendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan vergiden müstesna edilecek  hibe ve desteklerin vergilendirilmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun  Geçici  84. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun Geçici 84. Maddesi avrupa birliği ile yapılan anlaşmalar sonucunda proje karşılığı sağlanan hibelerin vergi matrahına dahil edilmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca bu projeler için 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesine göre kesinti yapılmayacağı hususunda açıklamada bulunmuştur.

Sonuç olarak  hibe desteği ve kira desteği hakkında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında hibelerin gelir vergisinden müstesna olacağı belirtilmemiştir. Bundan dolayı yapılacak olan hibeler gelir vergisi matrahına dahil edilmelidir. Hibe desteği ve kira desteği gelir vergisi beyannamesinde yer almalıdır.

                                                                                                                     S.M. Mali Müşavir Mete YİĞİTLER

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2021

Binek araçların doğrudan gider yazma ve amortisman yöntemi ile giderleştir...

Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere...

Mali Müşavirlere Arabuluculuk Yetkisi Verilmeli

Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeliTÜRMOB Genel Başkanı Emre Ka...2021 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM Ücret Tarifesi belirlenmesine çok az kaldı. Yıllık ortala...

2021 Defter Tasdik Ücretleri

Yılbaşının yaklaşması ile SMMM odaları defter tasdik ve sarf malzeme üc...

Özel Okullara Kayıt Yaptıranlar İçin Önemli Gelişme

Özel Okula Kayıt Yapanlar KDV İndirimini Geri Alabilecekler  Özel okullar...2020 Vergi Yapılandırması Geliyor Mu?

2020 Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun Teklifi Meclise sevk edildi. Ba...

Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin...

E-SMM Geçiş Süresi

Vergi Usul Kanunun 509 Sıra Nolu Genel Tebliği’ne göre serbest meslek erba...İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları AçıklandıTürkiye genelinde yaşanan sağlık sorunun...

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir?  Sigort...

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren Bankalar

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren BankalarTeknolojinin hızlı bir ...