Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir çok işletme artık E- defter ve E fatura uygulamasına geçmek zorunda kalacaktır. Bunun yanı sıra tüm mükellefler belli hadleri geçmesi halinde e arşiv fatura düzenleyecektir. E arşiv fatura düzenleme zorunluluğu hadleri için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. 

 

Fakat bilindiği üzere günümüzde işletmeler hem teşvikler adına hem de kurumsal yönetimini benimsemek için nevi (tür) değişikliklerine gitmektedirler. Nevi değişikliği yapan işletmelerin VUK açısından E defter / E Fatura gibi uygulamaları kullanma zorunluluğu nasıl olmalıdır sorusu akıllara gelmektedir. Sizin için yaptığımız araştırma sonucu nevi değişikliği yapan ferdi bir işletmenin Anonim Şirkete dönüşmesi sonrası E fatura / E defter hadlerinin nasıl olacağı ile ilgili özelgeler bulduk. Özelge ( Mukteza ) de belirtilen hususlara göre nevi değişikliği yapan işletmenin VUK açısından işi terk olarak kabul edileceği ve Anonim Şirketin ise işe başlama olarak kabul edileceğinden hadlerin sıfırdan göz önünde bulundurulması gerektiği açıklanmıştır.


İlgili Özelge İçin Tıklayınız 

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...