Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV ve KVK Yönünden Vergilendirilmesi

Günümüzde serbest bölgelerden sonra teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi istisnaları için birer cennet niteliğindedir. Bundan dolayı bir çok işletme ar-ge yatırımlarını teknoloji geliştirme bölgelerine yapmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgeleri ne tür istisnaları kapsar? Sıklıkla sorulan bu soru için bir özelge araştırması yaptık.

 

Ayrıca 4691 sayılı kanuna göre birçok alanda istisnaya sahip olan bu bölgeler, sıklıkla üretim işletmelerinin tercih ettiği yerler olarak görülse de hizmet üretici işletmelerde artmaktadır. Her geçen gün yazılım üreticileri de teknoloji geliştirme bölgelerine geçiş sağlamaktadırlar. Bundan dolayı yazılım üreticileri 4691 sayılı kanunda yer alan şartlar altında üretilen yazılımları istisnalar ile teslim edebilmektedir. Fakat bunların dışında kalan yazılımların KVK ve KDV yönünden vergilendirilmesi nasıl olacaktır? Bununla ilgili mukteza aşağıda yer almaktadır.

 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız 

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...