Tarafların Cari Bakiyelerinin Tutmaması

Tarafların Cari Bakiyelerinin Tutmaması

 Cari Hesap Nedir?

 

Ticaret hayatında karşılıklı olarak yapılan alış veriş sonrası her fatura bedelinin istenmesi yerine belirli dönemler yada hadler ile çalışılmasına cari hesap denilebilir. Cari hesap sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle Türkiye’de cari hesap karşılıklı güven çerçevesinde ilerletilmektedir.

 

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?


Cari hesap sözleşmesi günümüzde sıklıkla kullanılmamaktadır. Fakat mevzuata göre cari hesap sözleşmesi belirli hüküm ve yaptırımlara sahiptir. Bunlardan bazıları Türk Borçlar Kanuna göre çerçevelendirilmiştir. Öte yönden T.T.K. ya göre ticari teamül ve belirli hükümler ile de kanunda yer almaktadır.

 

Bu kadar sıklıkla kullanılan cari hesap bazen haciz işlemlerine konu olmaktadır. İşletmeler cari hesap sözleşmesi yapmasa bile kanunen tutmak zorunda oldukları defterlere kaydederler. Haciz işlemleri yada hukuki boyutta ticari defteler birer kanıt olarak sayılmaktadır. Bu durumda cari bakiyelerinin karşılıklı tutması önem arz etmektedir. Cari bakiyeler karşılıklı tutmadığı hallerde tevsik edici belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Cari bakiyelerin tutmadığı hallerde verilen bir çok hukuki karar olmakla beraber biz sizlerle bir örneğini paylaşmak istedik.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2016/4087 K:2017/261

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...