Serbest Bölgede Verilen Hizmetlerde KDV Uygulaması Hk.

Serbest Bölge Nedir?

 

Serbest bölge ülkelerin gümrük dışı satış, alış ve üretim imkanı verilen bölgelerdir. Bu bölgeler teşvik ve istisnalar ile yerli-yabancı yatırımcıyı barındırma çabasındadır. Serbest bölgelerde bulunan işletmeler serbest bölge mevzuatına göre vergilendirilir.

 

Serbest Bölge den Yararlanma Şartları ?

 

Serbest bölge de işletme kurmak için gereken şartlar 3218 sayılı kanun ve 5810 sayılı kanun tebliği ile belirtilmiştir. İlgili Kanun Tıklayınız.  Bu şartları sağlayan her işletme serbest bölgede yer alabilir ve şartlar doğrultusunda teşvik ve istisnalardan yararlanabilirler.

 

Serbest Bölgede verilen hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olup-olmadığı sıklıkla sorulan sorulardandır. Bunun için serbest bölgedeki hizmetler ile ilgili özelge / muktezayı sizlerle paylaşmak istedik. Mukteza da kuruluş aşamasında olan bir şirketin hizmet alıp , aldığı hizmetin serbest bölge fason üretici kapsamına girip girmeyeceği tartışılmıştır.

 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...

Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...