Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ?

 

VUK ‘ a göre işletmelerin kendi içlerinde yarattığı markalar ancak devir ve işletme birleşmelerinde iktisadi bir değere sahip olduğunu söylemektedir. Devir ve birleşmeler dışında marka değerinin işletmenin aktifinde kayıtlı olamayacağı bilinmektedir.

 

Franchise ?

 

Franchising sisteminde alınan hak 260 nolu hesapta izlenmelidir. Ayrıca sözleşmeye göre amortisman ayrılması mümkündür.Franchise bedelleri sonuç olarak bir marka kullanımı hakkıdır. Bundan dolayı şerefiye / peştamallık ile karıştırılmamalıdır.

 


Peştamallık / Şerefiye Nedir?

 

Peştamallık uygulamada, şerefiye veya hava parası olarak da adlandırılmakta olup, bir ticari işletmenin devri sırasında, o işletmenin aktifinde bulunan emtia ve demirbaş eşyalarının gerçek değerlerinden başka, o işletmenin bulunduğu yerin önemi, piyasada oluşturduğu haklı şöhret ve ticari itibar, müşteri kitlesinin büyüklüğü, hatta faaliyet gösterdiği sektörde “monopol” durumuna girmiş olması ve benzeri diğer nedenlerden dolayı bilanço değerlerine ilave olarak sahip olunan değeri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile peştamallık, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farktır. Şerefiye ile ilgili  2 adet özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

İlgili Mukteza İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar