Ödenmeyen Banka Kredisinin Faizi Gider Yazılır Mı ?

Finansman Çeşitleri Nedir?

Günümüzde işletmeler finansman kaynağı genel olarak 2 türden karşılamaktadırlar. Bunlardan biri özkaynak grubu diğeri ise yabancı kaynaklardır. Yabancı kaynaklar finansal tablolara göre vade bakımından 2 ayrılır. Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar olarak adlandırılan bu gruplarda en büyük kısım ise banka kredilerine aittir.

Faiz Tahakkuku Muhasebe Kaydı İçin Yeterli Midir?

İşletmeler finansman kaynağı olarak banka kredilerini kullanmaya başladığından bugüne kadar, yabancı kaynak kullanımın maliyetlerinin de muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Banka kredileri işletmelere bir maliyet unsuru gözükse de bazı alış işlemlerinde peşin alım sayesinde pazarlık gücü arttırmaktadır. Banka kredilerinin maliyetlerin en temeli ise faiz gideridir. Faiz giderinin muhasebe kaydı  yapılıp işletmenin ticari kazancından indirim konusu yapılmaktadır. Finansman giderleri maliyet hesaplarında izlenip akabinde gelir tablosunda yerini alacaktır.

Faiz giderinin tahakkuk etmesi indirim konusu yapılması için yeterli midir?

Peki faiz giderinin ödenmesi mi şart mıdır? Yoksa faiz giderinin tahakkuk etmesi indirim konusu yapılması için yeterli midir? Tahakkuk esaslı bir muhasebe sisteminde bu sorular aslında yükümlülük ve haklar olarak eline alınabilir. Fakat bazı ödemelerin ilgili mevzuatlarla ödenme şartı , hatta gününde ödenme şartıyla indirim konusu yapılacağı da belirlenmiştir. Bu hususta soruları karşılamak adına sizlerle bir içtihat paylaşmak istedik.

 


 Devamını Okumak İçin TıklayınızBu kategorideki diğer yazılar