Ödenmeyen Banka Kredisinin Faizi Gider Yazılır Mı ?

Finansman Çeşitleri Nedir?

Günümüzde işletmeler finansman kaynağı genel olarak 2 türden karşılamaktadırlar. Bunlardan biri özkaynak grubu diğeri ise yabancı kaynaklardır. Yabancı kaynaklar finansal tablolara göre vade bakımından 2 ayrılır. Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar olarak adlandırılan bu gruplarda en büyük kısım ise banka kredilerine aittir.

Faiz Tahakkuku Muhasebe Kaydı İçin Yeterli Midir?

İşletmeler finansman kaynağı olarak banka kredilerini kullanmaya başladığından bugüne kadar, yabancı kaynak kullanımın maliyetlerinin de muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Banka kredileri işletmelere bir maliyet unsuru gözükse de bazı alış işlemlerinde peşin alım sayesinde pazarlık gücü arttırmaktadır. Banka kredilerinin maliyetlerin en temeli ise faiz gideridir. Faiz giderinin muhasebe kaydı  yapılıp işletmenin ticari kazancından indirim konusu yapılmaktadır. Finansman giderleri maliyet hesaplarında izlenip akabinde gelir tablosunda yerini alacaktır.

Faiz giderinin tahakkuk etmesi indirim konusu yapılması için yeterli midir?

Peki faiz giderinin ödenmesi mi şart mıdır? Yoksa faiz giderinin tahakkuk etmesi indirim konusu yapılması için yeterli midir? Tahakkuk esaslı bir muhasebe sisteminde bu sorular aslında yükümlülük ve haklar olarak eline alınabilir. Fakat bazı ödemelerin ilgili mevzuatlarla ödenme şartı , hatta gününde ödenme şartıyla indirim konusu yapılacağı da belirlenmiştir. Bu hususta soruları karşılamak adına sizlerle bir içtihat paylaşmak istedik.

 


 Devamını Okumak İçin TıklayınızTakdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...

Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...