Leasing (Finansal Kiralama) 'da Amortisman?

Leasing işlemleri günümüzde işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan bir nevi finansman kaynağıdır. Finansal kiralama yapan şirketler genellikle demirbaş alımlarında bu yönteme başvururlar.

Leasing Nedir?

Leasing işletmelerin genel olarak maddi olan duran varlıkları alması için bir leasing şirketiyle finansman sağlamasıdır. Böylelikle alınacak maddi duran varlık leasing şirketi tarafından işletmeye temin edilip leasing sözleşmesi düzenlenir.

Leasing ile alınan maddi duran varlıklara amortisman ayırmak mümkün müdür? VUK a göre leasing ile alınan iktisadi duran varlıklara kiracı tarafında amortisman ayırmak izin verilmiştir. Leasing amortisman ile ilgili özelge aşağıda linkte yer almaktadır.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...

Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir ...

Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ? VUK ‘ a göre işletmelerin kendi ...