Leasing (Finansal Kiralama) 'da Amortisman?

Leasing işlemleri günümüzde işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan bir nevi finansman kaynağıdır. Finansal kiralama yapan şirketler genellikle demirbaş alımlarında bu yönteme başvururlar.

Leasing Nedir?

Leasing işletmelerin genel olarak maddi olan duran varlıkları alması için bir leasing şirketiyle finansman sağlamasıdır. Böylelikle alınacak maddi duran varlık leasing şirketi tarafından işletmeye temin edilip leasing sözleşmesi düzenlenir.

Leasing ile alınan maddi duran varlıklara amortisman ayırmak mümkün müdür? VUK a göre leasing ile alınan iktisadi duran varlıklara kiracı tarafında amortisman ayırmak izin verilmiştir. Leasing amortisman ile ilgili özelge aşağıda linkte yer almaktadır.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...

Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir ...

Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ? VUK ‘ a göre işletmelerin kendi ...Konaklama Tesislerinde Komisyon Oranları

    Günümüzde online rezervasyon portalları sıklıkla kullanılmaktad...

Trafik Cezaları İndirim Konusu Yapılır Mı?

Trafik Cezaları Hangi Durumlarda Gider Yazılır?Rent a car işletmelerinin ki...

Uzaktan Eğitim Platformunun Vergilendirilmesi

İnternet Üzerinden Verilen Derslerin Vergilendirilmesi İnternet kullanım...