Kısmi İstihdam Edilen Diğer Ücretliler Hk. (Özelge)

Kısmi İstihdam Nedir?

 

İş kanununa göre 30 günden daha az süre ile çalışan işçiler için kısmi süreli iş sözleşmesi yapılmaktadır. Kısmi süreli iş sözleşmesi sonucunda işçi günlük çalışma ücreti ve sayısına göre maaş hesaplamaktadır. Ayrıca haftalık çalışma saati 45 saat olan bir iş yerinde, haftada 45 saatten az çalışan bir işçi de kısmı süreli çalışan sınıfına girmektedir.

 

Basit Usul Nedir?

 

Vergilendirme açısından belirli şartlara haiz olma durumunda uygulanan vergilendirme çeşidi olarak söz edilebilir. Aslına bakılırsa mevzuata göre Gerçek Usulu Tabi olan mükellefler ve Basit Usule tabi olan mükellefler vardır. Bu durumda gerçek usule tabi olmayan mükellefler basit usul ile vergilendirilecektir.

 

Basit Usul Şartları ?

 

Kendi işinde fiilen çalışmak,

İşyeri kirasının belirli hadleri aşmaması,

Gerçek Usule tabi olmamak,

Belirlenen gelir hadlerini aşmamak,

 

Yukarıda sayılan şartlar harici bazı meslek kollarının basit usul de vergilendirilme hakkı yoktur. Bu meslek kolları ve güncel hadleri öğrenmek için tıklayınız.


Basit Usul İşletmede İşçi Çalıştırma?

Basit usule tabi işletmelerde çalışanlar diğer ücretliler olarak vergilendirmektedir. Bizde basit usule tabi işletmelerde kısmi istihdam durumunda çalışanların diğer ücretliler olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında bir özelge paylaşmak istedik. Diğer ücretliler hakkında bir çok özelge olmasına rağmen bu özelgede kısmi istihdam durumu ele alınmıştır. Bundan dolayı kısmi istihdam durumunda diğer ücretlilerin nasıl vergilendirilmesi gerektiğini aşağıda ki özelge açıklamaktadır.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...