Kaza Sonucu Ödenen Tazminat Gider Olarak Yazılır Mı?

İşletmeler bir çok lokasyonda kurulabildiği gibi aynı zamanda faaliyetlerini yürütmek için taşıtlar kullanmaktadırlar. İşletmeden alış veriş amaçlı gelen müşterilerin işletme içeresinde yaşadıkları kazalardan işletme sorumlu tutulabilir. Yada işletmeye ait olan araç gereçlerden kaynaklanan kazalarda işletmenin sorumluğundan dolayı farklı davalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu tarz durumlarda kaza tazminatı ödemek zorunda kalan işletmeler ödenen tazminatı gider olarak kayıt edip edemeyecekleri merak konusudur.

Linkte yer alan özelge de bir alış veriş ( AVM ) merkezinde yaşanan kaza sonucu ödenen tazminatın gider olarak kayıt edilip edilemeyeceğine açıklık getirilmiştir.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir ...

Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ? VUK ‘ a göre işletmelerin kendi ...

Konaklama Tesislerinde Komisyon Oranları

    Günümüzde online rezervasyon portalları sıklıkla kullanılmaktad...