Kamuya Ait Olan Gayrimenkullerin Kiralanmasında Tevkifat (Stopaj) Uygulaması

İşletmeler özel mülklerde kurulabileceği gibi zaman zaman kamuya ait olan mülklerde de faaliyet göstermektedirler. Bu durumlarda kira stopajının doğup doğmayacağı merak edilen hususlardan biridir. Kamuya ait olan gayrimenkullerde stopajın nasıl hesaplanması gerektiği yada istisna mı olacağı ile ilgili araştırmalar sonucunda bazı muktezalara rastladık.

Belediyelere ait olan gayrimenkullerin kiralanmasında doğacak olan gelirin tevkifat'a tabii olup olmadığı tartışmaları konuların başında gelmektedir. Bu konuyla ilgili birden fazla özelge mevcut olup kamuya ait olan gayrimenkullerin stopaj kesintisi ne tabi olup olmadığı hakkında özelge aşağıda yer almaktadır.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

 


Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...Nevi Değişikliği Sonrası E-Defter Hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 509 nolu tebliğe göre bir ...

Peştamallık / Şerefiye Nedir?

VUK’ a Göre Hava Parası / Şerefiye ? VUK ‘ a göre işletmelerin kendi ...

Konaklama Tesislerinde Komisyon Oranları

    Günümüzde online rezervasyon portalları sıklıkla kullanılmaktad...Trafik Cezaları İndirim Konusu Yapılır Mı?

Trafik Cezaları Hangi Durumlarda Gider Yazılır?Rent a car işletmelerinin ki...

Uzaktan Eğitim Platformunun Vergilendirilmesi

İnternet Üzerinden Verilen Derslerin Vergilendirilmesi İnternet kullanım...

Tarafların Cari Bakiyelerinin Tutmaması

Tarafların Cari Bakiyelerinin Tutmaması Cari Hesap Nedir? Ticaret hayatında...